Prospera i media

Prospera har opplevd enorm vekst de siste tre årene og er nå etablert som en substansiell bidragsyter inn mot ideell sektor. Sammen bygger vi Norges mest verdifulle nettverk. Dette er omtaler av Prospera i meidene.

Våre medlemmer er erfarne konsulenter som forplikter seg til å delta på et pro bono-prosjekt i året. Hver pro bono-prosjekt bemannes av et team på 5 og leveransen tilsvarer en verdi på 390 000,-.

Pressekontakt: 913 23 959

Innomag: Katalysator for positiv endring: Innomag

Samfunnsviteren: Prospera er idealisme satt i system

Ukeavisen Ledelse: Samfunnsansvar blir best når det er basert på kompetanse (betalingsmur)

Dagens perspektiv: Slutt på samvittighetskjøp

Meet the start ups

Frivillighet Norge: Topplederkonferansen 2017

Du må tenke nytt for å utvikle folka dine, elles mister du de beste