Prospera oppretter pro bono-team for Veslefrikk

Flere enn 5000 barn har komponert eget musikkstykke i skolen takket være Veslefrikk. Denne innsatsen synliggjør og feirer barns kreativitet og kompetanse. Vinneren får nemlig fremført sin komposisjon på høytideligvis av selveste Kringkastingsorkesteret i Store studio på NRK.

Denne innsatsen er verdifull og Prospera setter nå sammen et pro bono-team som skal hjelpe Veslefrikk-ildsjelene løfte blikket mot en strategisk satsing for fremtiden. Vi gjør dette i samarbeid med Sparebansktiftelsen DNB.

Prospera-teamet skal utarbeide en strategi frem mot 2022 for en bærekraftig økonomi. Hovedmålet er å identifisere hvilke aktiviteter som skal tilbys og hvordan disse skal finansieres. Teamet skal se på dagens aktivitetsnivå i lys av kostnader og inntekter og lage en strategi for tre år frem. Dette innebærer å se nærmere på inntektsgrunnlaget de ulike aktivitetene gir og lage en prognose som kan danne et godt grunnlag for strategiske avveininger.

Nøkkelinformasjon om pro bono-prosjektet:

 • Oppstart: Primo september
 • Team: Tverrfaglig team av konsulenter med lang erfaring innen sine fagfelt
 • Varighet: 3 måneder, ca 5 timer i uka, inkludert møtetid,
 • Arbeidstid: Kveldstid, ett møte i uka
 • Teamet får supportering av Prosperas administrasjon
 • Teamet blir medlemmer i Prosperas nettverk for kompetansebasert frivillighet
 • Du må ha minimum 3 års erfaring fra fagfeltet du bidrar med

Leveransen inkluderer:

 • Økonomisk prognose tre år frem
 • Stakeholderanalyse – hvem er potensielle samarbeidspartnere?
 • Alternativer for inntjening og teamets anbefalinger
 • Handlingsplan for 2019 mot bærekraftig økonomi
 • En “salgspakke” i ppt-format Veslefrikk kan nytte mot nye og eksisterende samarbeidspartnere

Vi setter sammen et tverrfaglig team som skal inneholde:

 • forretningsutvikler
 • økonom
 • jurist (forretningsadvokat)
 • organisasjonsutvikler
 • prosjektleder