Prospera pro bono-bankett 2017 | Oslo

Årets Pro Bono-bankett ble fullbooket på rekord-tid. Kveldens høydepunkt var naturligvis diplomutdeling der vi fikk gjensyn med noen av de unike Prospera-prosjektene som er levert inneværende år. Vi takker alle våre konsulenter for deres formidable innsats!

Prospera er nå tilstedeværende i mange norske byer og lokale feiringer av årets pro bono-innsats er under planlegging.

I Oslo feiret vi 17. oktober med både miniseminar og bankett. 70 gjester, 40 konsulenter fikk diplom overrakt av Statsråd Jan Tore-Sanner og Prospera porteføljestyrer Anders Kunz. Christian Thommessens delte verdifulle perspektiver på deling og relasjonsbygging, og sist men ikke minst: Joel Bashevkin holdt en innsiktsfull keynote om hvordan gevinsten ser ut på giversiden av pro bono-feltet.

Joel Bashevkin som selv har utviklet pro bono-bevegelsen fra sin spede begynnelse til globalt nivå bemerket også den unike rollen Prosperas konsulenter har, i å være de første, «first movers», i Norge og i Norden i å ta steget ut og bruke sin konkrete kompetanse for å skape et bedre samfunn.

BLI KONSULENT | BLI BEDRIFTSPARTNER

Special awards 2017

Vi delte også for første gang ut særskilte utmerkelser:

Staminaprisen 2017: Thomas Ore. Prisvinneren har deltatt i pro bono-prosjekt hvert år siden 2013 og leverer veldig høy kvalitet, i forskjellige roller, for å sikre gode Prospera-leveranser. Blant annet for Daya, UngNorge og nå seneste for Laget Quo Vadis. Juryen er enstemmig om at årets staminapris skal gå til Thomas Ore.

Super-connector-prisen 2017: Monica Wall. Hos Prospera er vi avhengig av å få tak i de beste folka. Da er det viktig for oss å ha hjelpere som strekker seg langt for å spre det glade budskap og koble oss med de som kan bidra på en overtruffen måte. Gang på gang har prisvinneren rekruttert fantastiske folk til Prospera-prosjekt. Årets Super-connector-pris går derfor til Monica Wall.

Involveringsprisen 2017: Joakim Bakke-Nilsen og Anita Lim. Noen går veldig langt i sitt engasjement. Vi så tidligere prosjektet Prospera har gjort for Sammen på Sykkel. Det er kun ett av mange prosjekter vi har gjort i samarbeid. Og på et av de aller første prosjektene deltok de to neste prisvinnerne. Men det var ikke nok for dem. De endte opp med å bli styremedlem og styresekretær. Til tross for ekstremt kompliserte kalendere har disse to evnet å beholde engasjementet sitt for Sammen på Sykkel og gitt mer enn noen kan forvente. Årets Innvolveringspris går til Anita Lim og Joakim Bakke-Nielsen her representert ved Anita.

Årets hjelper 2017: Trude Bjånes. Prospera er jo en sosial entreprenør som også har behov for hjelp og alle konsulentenes feedback blir aktivt foret inn i våre stadige forbedringprosess. Men årets vinner har i tillegg til å være på prosjekt utmerket seg ved å fasilitere Prospera arbeid med å utvikle vår egen strategi frem mot 2020. Prisen tildeles i år Trude Bjånes.

Følg denne lenken for å se alle bildene (facebook)