Guttas Campus

Prospera søker dyktig rekrutterer. Veien er lang når man ikke vet hvor man skal. Du kan hjelpe unge mennesker finne frem i en uoversiktlig verden med å hjelpe Guttas Campus finne gode mentorer.

Guttas Campus skal bidra til at flere gutter fullfører videregående skole. Dette gjør de gjennom en innovativ sommerskole og mentoroppfølging. I fjor sommer gjennomførte de sitt første program. Dette ble så godt mottatt at programmet videreføres og gjennomføres på ny denne sommeren.

Prospera ser nå etter dyktige rekrutterere som ønsker å bidra til å rekruttere mentorer. Har du gode strategier for rekruttering, og et ønske om å bidra til at unge mennesker får hjelp til å finne sin retning i livet? Da vil vi gjerne snakke med deg!

I Prospera blir du en del av et team på 5 konsulenter (prosjektleder, mentor og rekrutterere). Prosjektarbeidet foregår på kveldstid, teamet møtes en gang i uken, og teamet får oppfølging av Prospera underveis.

Prosjekt-oppstart blir så fort teamet er fulltegnet.

Pro bono-prosjektet

Guttas Campus trenger hjelp til å rekruttere mentorer som skal følge guttene over to år. Dette er en essensiell del av programmet og dets suksess for deltakerne. Prospera hjalp allerede Guttas Campus med den samme rekrutteringen i fjor. Nå trenger de et nytt teams hjelp til å rekruttere nye.

Teamet skal

  • Gjennomgå kriteriene for mentorer og gjøre eventuelle endringer til disse basert på erfaringer fra fjoråret.
  • Identifisere passende kandidater for mentor-rollen
  • Intervjue disse og gi sin anbefaling til Guttas Campus

Om du har 3 års erfaring fra rekruttering, og vil bruke din kompetanse til å gjøre livet bedre for vanskeligstilte gutter, ønsker vi deg velkommen til Prosperas kraftfulle nettverk. Kontakt daglig leder: Anne Aaby: 91323959 eller anne@prosperastiftelsen.no

Endelig screening og kontraktsinngåelse foretas av Guttas Campus. Prosjektet gjøres i samarbeid med Eivind Astrups Allmennyttige stiftelse.

TEAMET ER FULLSATT 🌺