Prospera søker prosjekthode!

Vi søker prosjektkoordinator med rekrutteringsansvar til fast ansettelse i full stilling. Er du strukturert, omgjengelig og brenner for å gjøre vårt samfunn bedre? Vi leter etter en person som kan følge opp 20 prosjektledere og deres pro bono-team årlig. En person som engasjerer og inspirerer gjennom god og tydelig formidling. En som vil strekke seg langt for å spille Prosperas frivillige pro bono-konsulenter gode.

Prospera tilbyr en helt ny type oppdragsbasert frivillighet av høy faglig kvalitet. Våre verdier er at vi er handlekraftige, samfunnsengasjerte og profesjonelle.

Arbeidsoppgaver

Være ansvarlig for 20-23 pro bono-prosjekter årlig:

 • Møte ideelle organisasjoner og utarbeide prosjektbeskrivelser
 • Bemanne pro bono-team
 • Følge teamene og legge til rette for en god frivillighetsreise

Administrative oppgaver:

 • Rekruttere nye medlemmer
 • Oppfølging av pro bono-teamene og oppdragsgivere
 • Kommunikasjon- og formidlingsarbeid via sosiale medier som LinkedIn, Facebook og Instagram
 • Bidra til gjennomføring av Prosperas eventer
 • Kontraktsoppfølging av frivillige og organisasjoner

Hvordan vi ser for oss at du er

 • Du er positiv og liker å omgås andre mennesker
 • Du fikser det som fikses må og er ikke redd for å plukke opp telefonen for å få fortgang
 • Du liker å kommunisere via telefon
 • Du liker orden og er etterrettelig
 • Du er samfunnsengasjert og reflektert
 • Du er ikke redd for å si fra hvis du har en idé som kan forbedre vår virksomhet
 • Du snakker flytende norsk og kommuniserer effektivt
 • Du har en brennende interesse for å optimalisere prosesser og tjenester

Kvalifikasjoner

 • Du må være en erfaren prosjektleder som både er strukturert, men også har øye for menneskelige faktorer for å få til vellykket gjennomføring
 • Høyere utdanning
 • Du må allerede kjenne til design-thinking og smidig prosjektstyring
 • Det er fordel om du har erfaring innen markedsføring, eventplanlegging eller salg, så trek gjerne dette frem i en søknad om dette gjelder deg.
 • Det er en fordel om du har kjennskap til ideell sektor og sosialt entreprenørskap

Hva tilbyr Prospera

 • Være del av et meningsfylt oppdrag
 • Reell tverrfaglighet: Et svært spennende nettverk av kompetente og engasjerte mennesker fra ulike fagområder, selskaper og bransjer
 • Berøre og forbedre menneskers liv gjennom organisasjonene Prospera er med å utvikle
 • Sosiale og faglige nettverks-eventer
 • Noe reisevirksomhet
 • Prosjektkoordinatorene er ansvarlige for 10 kick-off-møter hver høst og vår, og disse skjer på kveldstid.
 • Ekstra lang ferie
Prosperas administrasjon: Daglig leder Anne Aaby, Porteføljestyrer Lene Egeli, Administrasjonsleder Magnus Vøllo og prosjektkoordinator Stein Ove Høgdahl.

Vi er et team som jobber hardt for at våre frivillige skal få et innholdsrikt og meningsfylt frivillig oppdrag.

Prosjektkoordinator vil måtte kunne reise for å ivareta prosjekter flere steder i landet.

Ved spørsmål til stillingen kontakt daglig leder Anne Aaby: anne@prosperastiftelsen.no /91323959mellom kl 09.00-10.00.

Hvordan søker du?

Søk ved å klikke på rød knapp som fører inn i vårt søknadsskjema. Last opp søknadsbrev og CV. Vi tar kun imot søknader her, og ikke via mail.

Om arbeidsgiveren

Prospera er et nettverk av 700 pro bono-konsulenter med høyere utdannelse og arbeidserfaring fra ledende bedrifter, organisasjoner og offentlig sektor.

Administrasjonen består av fire ansatte (men vi kommer til å vokse i årene som kommer og bli flere, ikke bare i Oslo, men også i Bergen, Stavanger og Trondheim.)

Vår rolle i administrasjonen er å utvikle og legge til rette for meningsfulle og innholdsrike konsulentreiser. Vi mottar søknader fra ideelle organisasjoner, scoper prosjektene, rekrutterer og setter sammen de frivillige teamene. Vi setter sammen 50 pro bono-team i året. Vi donerer tjenester tilsvarende 20 millioner kroner i året. Men vår hjelp er altså gratis.


Ideelle organisasjoner kan søke Prospera om hjelp innen juss, forretningsutvikling, økonomi, organisasjonsutvikling, PR og kommunikasjon og coaching. Vi kaller det kompetansebasert frivillighet.