Prospera søker Regionssjef for Hordaland

Vil du etablere et av Norges mest spennende konsepter for frivillighet og sosialt entreprenørskap i Bergen?

Prospera er i etableringsfasen i Bergen og vi søker en frivillig regionssjef som ønsker å legge til rette for økt kompetansebasert frivillighet i Bergen. I 2016 gjennomførte Prospera sine første 5 prosjekt i Bergen og vi ønsker å utvide vårt tilbud i 2017. Derfor søker vi en frivillig regionssjef for Bergen til å støtte lokale konsulenter og prosjekter. Vi ønsker oss en sosial, tydelig og strukturert person med gjennomføringskraft og faglig styrke, som er engasjert og brenner for Prosperas visjon om at “Ingen gode løsninger på sosiale utfordringer skal hindres av manglende kompetanse eller kapasitet.”

SØK HER

Arbeidsoppgaver

 • Være Prospera lokale representant og forankring i Bergen
 • Profilering og rekruttering til nettverket
 • Opplæring, trening og motivasjon av Prosperas konsulenter, sammen med daglig leder
 • Sikre, sammen med Konsulentsjef, riktig sammensetning og bemanning av Prosperas prosjektteam
 • Ansvarlig for onboarding av nye konsulenter i henhold til Prosperas oppdrag, omdømme og kvalitetskrav
 • Delta i ledergruppens arbeid med å utvikle Prospera til å bli Norges fremste pro-bono konsulentmiljø
 • Delta og bidra i maks fire årlige lokale konsulentsamlinger
 • Samarbeide og rapportere jevnlig til porteføljestyrer

Hva tilbyr Prospera

 • Et svært spennende nettverk av kompetente og engasjerte konsulenter fra ulike fagområder, selskaper og bransjer
 • Berøre og forbedre svært mange menneskers liv gjennom organisasjonene Prospera er med å utvikle
 • Unik innsikt i grensesnittet non profit- og konsulent-verdenen
 • Innsikt i ulike emerging markets gjennom non profits og sosial entreprenører
 • Sosiale og faglige eventer
 • Digital møteplattform til dialog med resten av nettverket
 • Frivillig erfaring med tydelig sosial og faglig avkastning

Ønskede ferdigheter

 • Stillingen krever høyere utdanning og/eller tilsvarende erfaring
 • Nettverksbygger og igangsetter
 • Gjerne erfaring med prosjektbaserte organisasjoner
 • Gjerne erfaring som konsulent, men dette er ikke et krav
 • Regionssjefens arbeidssted vil være i Bergen, arbeidet er frivillig og kan utføres på kveldstid. Antatt arbeidsmengde er ca 3 timer per uke.

SØK HER

Ved spørsmål, ta kontakt med konsulentsjef Eli Haugerud tlf 99544711 eller på haugerudeli@gmail.com