Prospera-team skaper ringer i vannet i frivillighets-Norge

I de fleste ideelle organisasjoner er frivillig innsats avgjørende for realisering av tjenestetilbudet. Jo smartere organisasjonene tilrettelegger for denne innsatsen, jo mer får vi igjen som samfunn og frivillige. Vestre Aker Frivillighetssentral setter ambisjonen høyt, og har sammen med et Prospera-team brukt tid på å optimalisere frivillighetsarbeidet.

Tre nye tiltak for smidig frivillighet

Hovedtiltakene som ble foreslått for Vestre Aker Frivillighetssentral var: frivilligverter med et utvidet ansvar, digitalisering av intervjuprosesser, og introkurs for nye frivillige.

  • Frivilligverter:
    Frivilligverter er frivillige med større ansvar, myndighet og utvidete oppgaver. De avlaster administrasjonen og kan utføre lederoppgaver som bl.a. å sette opp vaktlister. De har ansvar for spesifikke aktiviteter, er med på planlegging og legger til rette for andre frivilliges arbeid.
  • Digitale intervjuprosesser:
    I dag bruker administrasjonen i frivilligsentralen mye tid til å kartlegge og intervjue potensielle frivillige og tjenestemottakere.  Prospera teamet strukturerte opp dagens skjema og gjorde det enkelt for en digital besvarelse.  Effekten er både høyere kvalitet på dokumentasjonen og tidsbesparing.
  • Introkurs:
    Hensikten med kurset er å skape bevissthet og forståelse for hva det innebærer å være frivillig i Vestre Aker frivilligsentral. Ved å samle informasjonen som trengs for å begynne som frivillig i en felle presentasjon sikrer man at alle får den samme informasjonen og at informasjonen lett kan gis ut.  Kurset gjennomføres av Frivilligverter.

Støtt ideelle organisasjoner med din kompetanse – registrer deg som pro bono-konsulent.

Prosjektet skaper ringer i vannet

Prospera-teamet ved overlevering sammen med Espen W Andersen og Stina Åmo fra Vestre Aker Frivilligsentraler

Prosjektet vil være et vesentlig bidrag til at Vestre Aker Frivilligsentral og de over 450 andre frivilligsentralene i Norge kan løse enda flere samfunnsutfordringer. Ett teams innsats gir ringer i vannet i hele Norge.

“Det var virkelig nyttig å sette av tid og snakke sammen med kunnskapsrike folk utenfra om våre interne arbeidsprosesser. Opplevelsen har vært både spennende, interessant og ikke minst hyggelig. Takk!”

Stina Åmo, Prosjektleder Vestre Aker Frivilligsentral

Prospera-teamet har bestått av Adele Flakke Johannessen, Vidar Jøssang, Franziska Ihlefeldt, Sindre Bergersen, Joleif Tolleshaug og Mai-Britt Andersen. 

“Innsatsviljen og positiviteten til de frivillige i Prospera var en stor inspirasjon for oss i Vestre Aker Frivilligsentral.  Deres kunnskaper og nye løsninger har gitt oss en ny tilnærming til hvordan vi skal løse store utfordringer i vårt arbeide. Konseptet Prospera har, er et glimrende eksempel på hvordan næringslivet kan bistå frivilligheten, med den kompetansen og erfaringen de har i egen organisasjon.”

Espen W Andresen, Daglig leder Vestre Aker Frivilligsentral

Bli med i Prospera

Prospera er Norges mest meningsfylte konsulentselskap. Vi hjelper ideelle organisasjoner og sosiale entreprenører til å lykkes ved å tilby prosjektbasert kompetansetilførsel innen områder som bla. forretnings- og organisasjonsutvikling, økonomi, tjenestedesign, juss, HR og kommunikasjon / PR.

Behovet for hjelp vil være stort til høsten! Nå trenger frivillige organisasjoner kompetanse til å takle den usikre fremtiden. Støtt ideelle organisasjoner med din kompetanse – registrer deg som pro bono-konsulent.