Prospera-team til DS-Kysten

Dampskipet DS-Kysten er et møtested og en kulturarv i Vestfold som må tas vare på slik at kommende generasjoner kan få oppleve dens unike historie. Dampskipet var opprinnelig en moderne rutebåt som trafikkerte strekningen Trondheim-Namsos fra 1909. DS-Kysten kom til Tønsberg i 1971. Siden 2001 har båten gjennomgått omfattende reparasjon og rehabilitering.

I 2019 var dampskipet klar til å legge ut på nye eventyr i Vestfold-skjærgården.

Prospera-teamet skal kartlegge det unike ved DS-Kysten som kan hjelpe i søknadsskriving for å sikre bærekraftig økonomi. Prosjektet gjøres i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB.

Bli en del av Prosperas handlekraftige nettverk.

Prospera-prosjektet

Prospera-teamet skal hjelpe DS-Kysten med å lage en oversikt over dampskipets betydning, nåværende aktiviteter og konkrete mål for skipet. Informasjonen som teamet sammenstiller vil hjelpe DS-Kysten i fremtidig søknadsskriving til stiftelser og andre finansielle samarbeidspartnere slik at dampskipet kan få en bærekraftig økonomi og ha mulighet til å opprettholde det nødvendige vedlikeholdet av skipet og kunne videreutvikle driften.

Med utgangspunkt i eksisterende dokumenter om DS-Kysten og informasjon fra daglig leder i DS-Kysten vil teamet levere:

  • Formulere tydelig DS-Kystens samfunnsnytte og betydning
  • Kartlegge skipets aktiviteter og sammenstille disse
  • Sette opp konkrete mål for DS-Kysten de neste tre årene
  • Lage en liste med konkrete råd og tips for søknadsskriving til stiftelser og finansielle samarbeidspartnere

Ønsket kompetanse

Prosjektleder, forretningsutvikler, kommunikasjon, fundraising, erfaring med prosjektsøknader, prosjektmentor

Nøkkelinfo

  • Arbeidssted: Tønsberg
  • Oppstart: mars 2020
  • Prosjektvarighet: 3 måneder, maksimalt 60 timer, kveldstid
  • Teamet får supportering fra Prosperas administrasjon
  • Teamet blir medlemmer av Prosperas nettverk for kompetansebasert frivillighet

Kort om Prospera stiftelsen

Prospera skal i 2020 gjennomføre pro bono utviklingsprosjekter for ideelle organisasjoner og sosiale entreprenører til en samlet verdi av 25 mill kroner.

Prospera er Norges mest meningsfylte konsulentselskap. Vi hjelper ideelle organisasjoner og sosiale entreprenører til å lykkes. Målet er å øke samfunnets samlede sosiale avkastning ved å tilføre kritisk nøkkelkompetanse fra vårt landsdekkende pro bono konsulentnettverk.

Prospera’s nettverk av nesten 1000 pro bono-konsulenter vil gi av sin tid og kompetanse og gjennomføre prosjekter innen forretnings- og organisasjonsutvikling, økonomi, tjenestedesign, juss, styreevaluering og PR og kommunikasjon.

Våre konsulenter opplever innsatsen som både meningsfylt og lærerik. Man gir noe tilbake til samfunnet samtidig som man utvikler seg selv. Ved å arbeide i team med andre som har en annen kompetanse og gjerne kommer fra andre bransjer, får man faglig påfyll og personlig utvikling. Man både gir og får på samme tid.

Alle våre prosjekter er tidsbestemte innenfor 3 måneder og våre konsulenter setter av 40 til 60 timer på kveldstid til prosjektet.