Prospera til Karl Johans gate 8

Sparebankstiftelsen DNB har donert en fantastisk gave til Prosperas frivillige konsulenter:

Lokaler midt i sentrum med kapasitet til fire parallelle teammøter på en gang!

Prospera-nettverket har hatt en eventyrlig vekst de siste tre årene. Vi er nå nær 600 frivillige konsulenter.

Fageksperter, pro bono-konsulentene, ser den enorme samfunnsnytten som kommer av å donere litt tid og kompetanse, og de ideelle organisasjonene har fått øynene opp for en helt ny måte å bygge kapasitet på, og å løse utfordringer på. Dette møtet mellom den ideelle verden og næringslivet er rett og slett helt magisk.

Vi takker våre støttespillere:

Gjensidigestiftelsen | Sparebankstiftelsen DNB | Eivind Astrup Almennyttige stiftelse | TDVeen og Samfunnsentralen | Innovation Dock | Grieg Foundation | Sparebankstiftelsen SR-bank | Sparebanken Vest

Det er våre partnere med Gjensidigestiftelsen og Sparebankstiftelsen DNB i spissen som sammen med frivillige konsulenter muliggjør denne kapasiteten for den ideelle sektoren. I 2018 estimerer vi en overføring av kompetanse og kapasitet fra næringslivet til ideell sektor tilsvarende en verdi på 18 mill kr via pro bono-prosjekter fasilitert av Prospera.

Nå er vi på plass i nye lokaler og ønsker våre venner velkommen til Karl Johans gate 8 og vi kan love enda høyere aktivitet de kommende årene!

Velemøy Rue-Barkenes fra Gjensidigestiftelsen og Linn Cathrine Lunder fra Sparebankstiftelsen DNB klipper sammen snoren til Prosperas nye lokaler.

Porteføljestyrer Anders Kunz

Styreleder Christian Thommessen og Daglig leder Anne Aaby

Prosjektkoordinator Lene Egeli

Administrasjonskonsulent Magnus Vøllo

Karl Johans gate 8