Prosperastiftelsen åpner regionskontor i Stavanger

I desember 2021 mottok vi nyheten om at Prosperastiftelsen mottar støtte til nasjonal skalering i statsbudsjettet for 2022. Med denne støtten kan vi hjelpe enda flere ideelle organisasjoner.

Prosperastiftelsen gjennomfører årlig mer enn 60 probono prosjekter over hele landet. For å styrke vår lokale tilstedeværelse etablerte vi regionskontor i Bergen i mars og nå er turen kommet til Stavanger. June Haugane er fra 1. april 2022 vår regionsansvarlige i Stavanger. Hun dekker hele Rogaland og deler av Agder.

June Haugane, ny regionsansvarlig i Prospera

June har i hele sin karriere hatt fokus på å hjelpe andre, i ulike stillinger i Amnesty International Norge, Karriererådgiver i Din Utvikling, Tiltakskonsulent og bosettingsansvarlig ved Sandnes mottak og Fylkesaksjonskoordinator i TV aksjonen. 

June har en Master i utviklingsøkonomi fra Københavns universitet og en Bachelor i samfunnsøkonomi fra NTNU. Hun kommer nå fra stillingen som Regionleder sør (Rogaland og Agder) i Amnesty International Norge.

Hvorfor ønsker du å være med på denne etableringen i Stavanger?
Prosperastiftelsen har utviklet en fantastisk modell og konsept som jeg har stor tro på. Norges mest meningsfulle konsulentselskap har vokst raskt de siste årene, og det å få være med å bygge dette videre i Rogaland gleder jeg meg veldig til! Jeg synes det er svært givende å hjelpe andre og dette er en spennende måte Prosperastiftelsen gjør det på. Jeg er takknemlig for muligheten og gleder meg til å kunne bidra fra Stavanger- kontoret. Det å få jobbe tett med dyktige pro-bono konsulenter, organisasjoner og samarbeidspartnere blir veldig lærerikt og givende! Kompetansebasert frivillighet skaper mange muligheter for ideell sektor, samtidig som konsulentene også får mye lærdom tilbake.

Hva er planen for Stavanger fremover? 
Jeg ønsker at enda flere skal få øynene opp for Prosperastiftelsen og kommer derfor til å jobbe for å øke synligheten lokalt. Med økt synlighet håper jeg at vi får enda flere dyktige konsulenter med på laget, slik at vi kan gjennomføre flere prosjekter og hjelpe flere organisasjoner Det vil også være viktig å være en god støtte og tilrettelegger for de dyktige konsulentene vi allerede har med på laget. Videre gleder jeg meg også til å jobbe opp mot eksisterende og potensielle nye samarbeidspartnere. 

Hva ser du frem til i tiden som kommer? 
Jeg gleder meg veldig til å komme skikkelig godt i gang med arbeidet og bli kjent med alle de dyktige konsulentene vi har i nettverket. Videre ser jeg også frem til å presentere Prosperastiftelsen til nye, potensielle konsulenter, aktuelle organisasjoner og samarbeidspartnere.

Hva skjer nå fremover?
Nå er jeg i en oppstartsfase hvor målet er å sette meg godt inn i Prosperastiftelsens arbeidsrutiner. Neste steg blir å få kartlagt regionen og bli enda bedre kjent med konsulentene, pågående prosjekter og organisasjonene i regionen. Videre jobber vi også med å etablere et kontor her i Stavanger, som jeg håper kan bli en lokal møteplass for Prosperastiftelsen hvor alle er velkomne innom for en kaffe eller prat når som helst. Jeg ser frem til mange fine og lærerike treff med konsulenter, organisasjoner og samarbeidspartnere fremover.  Det langsiktige målet er å få øke synligheten til Prosperastiftelsen, slik at enda flere rogalendinger kjenner til konseptet og har lyst å bidra med sin kompetanse i Prosperastiftelsens viktige og meningsfulle prosjekter.

Ta gjerne kontakt med June Haugane på june@prosperastiftelsen.no  eller 95 15 39 30.