Queen Bees er kommet midtveis

Denne våren gjør Prospera 29 pro-bono prosjekter for norske ideelle organisasjoner. Vi er nå ferdig med vårens bemanning av teamene og 183 dyktige og engasjerte konsulenter har blitt med. Vi er utrolig imponerte og takknemlige for alt det gode arbeidet som gjøres i prosjektene! Det arbeides flittig med økonomi, strategi, tjenesteutvikling, rekruttering, brukerundersøkelser, juridisk rådgivning, kommunikasjon, organisasjonsutvikling og frivillighetsreiser. Noen av vårens prosjekter er i startgropa, mens andre nærmer seg målstreken. Et av prosjektene som har kommet midtveis i prosjektreisen er prosjektet Prospera for ByBi.

Det er god stemning i ukens ByBi-møte på et møterom hos Tekna i Oslo. Møtet er et midtveismøte mellom teamet og prosjektmottaker hvor de skal samle tråder, oppsummere og stake ut veien for det videre arbeidet. Det serveres boblevann og mørk sjokolade, og latteren sitter løst. Det er et rent kvinnelig team som bistår ByBi. De er fornøyd med det høye engasjementet og energien i teamet, og kaller seg selv for Queen Bees. Damene i teamet er godt sammensveiset og har det gøy sammen. De har blitt godt kjent med ByBi sitt arbeid og med prosjektmottakerne- Bendik og Tiril.

Teamet skal hjelpe ByBi å etablere et frivillighetsprogram, som gjør det enklere og mer effektivt for ByBi å benytte seg av den kapasiteten de frivillige representerer. De har frem til nå jobbet med innsiktsarbeid og er opptatt av å gjøre leveransen brukervennlig. Teamet hjelper organisasjonen med å prioritere, lage system og skape forutsigbarhet både for de frivillige og for de ansatte i ByBi. Dette teamet har nå kommet halvveis i sitt 3 måneders prosjekt. 3 måneder går veldig raskt og de begynner nå å kjenne på tidspresset. Fremover skal teamet samle tråder og konkludere, og videre arbeide med ferdigstilling av leveransen. 


30% av maten vi spiser er avhengig av bier. Bier er de mest effektive pollinerende insektene vi har og de gjør årlig et arbeid verdt 1300 milliarder kroner. Likevel er en av tre biearter truet, og mange arter er i fare for å dø ut. Når 800 millioner mennesker i dag er rammet av underernæring må vi gjøre alt vi kan for å sikre at vi får nok mat til alle. Nå er det krig og usikkerhet rundt fremtiden og da føles det enda viktigere for damene i teamet å hjelpe til for å kunne se for seg en fremtid som er positiv, og full av både bier og mat. Dette gir motivasjon for teamet som arbeider frivillig og for frivillighetsprogrammet som de holder på å utvikle for ByBi. Teamet er samstemt i at det er motiverende å jobbe med en organisasjon som trenger hjelp og med en oppgave som kan gi stor verdi. 

ByBi er Oslos urbane birøkterlag, som arbeider for å bevare biene. For 1,5 måned siden hadde Prospera-prosjektet for ByBi oppstart. ”På det tidspunktet klarte vi ikke å drømme om vår situasjon 5 år frem i tid”, forteller Tiril. ByBi har mye å gjøre og ved sesongstart forsvinner tiden til det som må ordnes med det samme. Bendik er enig og forteller at de med hjelp av Prospera-teamet nå klarer å drømme om en fremtid der ByBi er større og betyr mer for fler. “Vi har vært igjennom mange øvelser og fått mye innsikt over hva vi faktisk trenger” sier Tiril. Arbeidet så langt er, ifølge Tiril og Bendik i ByBi, både gøy og nyttig. De har allerede begynt med implementering av elementer fra prosjektet og har fått inn 5 nye frivillige. 

Vi ønsker Queen Bees og ByBi lykke til videre med arbeidet!