Sammen for den nye frivilligheten

Foto: Paal Mork-Knutsen.

Kompetansebasert frivillighet har fått en ny allianse. Med økonomisk støtte fra Gjensidigestiftelsen og gratis konsulenttjenester fra Prospera nettverket skal fem sosiale entreprenører i høst få hjelp til å videreutvikle sin virksomhet og nå sine sosiale mål.

-Kompetansebasert frivillighet handler om å gi kompetanse og tid gjennom å tilby gratis konsulenttjenester til ideelle formål. For sosiale entreprenører er dette ofte viktigere i startfasen enn penger alene. De sitter på en god ide om hvordan en konkret sosial utfordring kan løses, men har ikke nødvendigvis den forretningsmessige erfaringen, faglige kompetanse eller kapasitet som skal til for å lykkes, forklarer Anne Aaby, daglig leder i Prospera.

Gjennom et nettverk av 190 konsulenter med høyere utdannelse og arbeidserfaring fra ledende bedrifter, organisasjoner og offentlig sektor, setter Prospera sammen team med relevant kompetanse som går inn og hjelper en sosial eller ideell virksomhet med en konkret oppgave. Ideelle organisasjoner og sosial entreprenører kan søke Prospera om prosjektdonasjoner.

– Vi kan bistå med alt fra overordnet strategisk rådgivning og forretningsutvikling til mer spesifikke tjenester innenfor økonomi og regnskap, fortsetter Aaby.

I høst er det UngNorge, Sammen på Sykkel, Tahirlekene, Norsk smaksskule og Scenekompaniet som skal få gratis prosjekthjelp fra Prospera. Disse har alle fått tildelt økonomisk støtte fra Gjensidigestiftelsen. I tillegg har stiftelsen tildelt Prospera en halv million for å øke kapasitet opp mot spesielt disse prosjektene.

-For Gjensidigestiftelsen er det et mål at gavetildelingene bidrar til rekruttering, nytenkning og utvikling i de frivillige organisasjonene og på den måten å skape varig aktivitet. Stiftelsen lykkes ikke med samfunnsoppdraget dersom aktivitetene opphører å eksistere når prosjektmidlene fra stiftelsen er brukt opp. Prospera kan bidra med den spesialkompetansen som er nødvendig for å sikre videre drift av disse prosjektene, sier Ingrid Tollånes som er leder for samfunn og gave i Gjensidigestiftelsen.

Gjensidigestiftelsen jobber for å skape et tryggere, sunnere og mer aktivt samfunn gjennom å støtte ildsjeler og frivillige organisasjoner. Som største eier i Gjensidige med 62 prosent av aksjene, er vi med på å videreføre 200 års forsikringshistorie i Norge.

Fra og med etableringen i oktober 2007 og frem til 2015 har Gjensidigestiftelsen tildelt over 1,2 milliarder kroner til rundt 4600 ulike prosjekter for å fremme trygghet og helse.

-Vi er utrolig glade og stolte over samarbeidsavtalen med Gjensidigestiftelsen. At de anser det vi driver med som et viktig supplement til sin egen ideelle virksomhet, og at de som oss, ser potensialet i den nye frivilligheten og hva vi kan få til sammen, er utrolig morsomt og inspirerende, avslutter Aaby.