Semeg! stasjonen i Rogaland trenger pro bono-team! Prosjektleder, leder, økonom, forretningsutvikler, organisasjonsutvikler?

Barn og ungdom skal bli sett og deres stemme hørt når de opplever å være i sårbare livssituasjoner med sine nærmeste.

Tap av familie, sykdom og utfordringer i familien kan skje oss alle og da trenger vi noen trygge som er rundt oss, ser og som vet litt om hva som er vanskelig.

Send oss en mail om du vil delta i et pro bono-team som i 3 måneder skal hjelpe Semeg! Du må:

  • kunne jobbe på kveldstid
  • sette av 5 timer, inkludert møtetid hver uke i 3 måneder
  • ha 3 års erfaring fra det fagfeltet du donerer din kompetanse fra

Prospera er et fantastisk nettverk av kompetente konsulenter som donerer litt av sin fritid til å hjelpe ideelle innsatser å lykkes. Du har nå muligheten til å bli en del av nettverket og til å gjøre noe utelukkende positivt for å gjøre samfunnet litt bedre for de som har det vanskelig.

Semeg! sin løsning

  • Målgruppen er barn og ungdom i alderen 6 til 18 år, og deres familier som ønsker å finne mening i det meningsløse.
  • Semeg! gir trygghet og forutsigbarhet til barn og ungdom som opplever utfordrende livssituasjoner.
  • Semeg! er tillitspersoner som er tilstede for hele familien og gir et helhetlig tilbud sett fra barn og ungdoms perspektiv.

Pro bono-prosjektet

Semeg! ønsker å utvikle sitt økonomiske fundament slik at kvaliteten på tilbudet på SeMeg Stasjonen styrkes ytterligere. Prosjektet ønskes også å se hvilke muligheter det er for å utvide tilbudet for barn som pårørende med flere nye SeMeg Stasjoner. Pro bono-teamet skal levere en utviklingsstrategi, inkludert økonomisk modell for vekst, en stakeholderanalyse og en handlingsplan til Semeg! for de 12 første månedene etter prosjektslutt.

Semeg! stasjonen

Semeg! stasjonen