Slik bidrar din bedrift best

Din bedrift bør ta samfunnsansvar. Men hvorfor og hvordan?

Nesten uansett hva din bedrift leverer, vil den kompetansen dine ansatte sitter på være av stor verdi for sosiale entreprenører og ideelle organisasjoner. Prospera er et pro bono mellomledd. Vi ser hver dag hva som skjer når ildsjeler kommer sammen med folk fra næringslivet og samarbeider om å løse samfunnsutfordringer.

Vi kaller dem ofte ildsjeler. Mennesker som sitter på unik innsikt om et samfunnsproblem og derfor gjerne også ser nye måter å løse disse på. Men fra å sitte på gode ideer til å realisere ideene er det en tornete vei. En vei som inneholder etablering av organisasjon, målgruppeanalyse, brukertesting, utvikling av vedtekter, budsjettering, design av budskap og informasjon, strategi for å nå ideens potensialet. Og alt dette er vi gode på i næringslivet. Etablering, strukturering og utvikling ligger i ryggmargen og vi er vant til å bruke spisskompetanse for å få ting til. Men dette er dyrt. Penger er vanskelig å oppdrive i ideell sektor.

Betyr det at vi i dag går glipp av gode løsninger? Betyr det at i dag når sjeldent gode ideer sitt potensial eller opererer under ulik organisatorisk risiko? Ja, det er åpenbart.

Ta kontakt med oss i Prospera om din bedrift ønsker ta samfunnsansvar gjennom kompetansebasert frivillighet

Vi utvikler din pro bono innsats

Våre tjenestedesignere tar høyde for din bedrifts DNA (forretningsmål, kjernekompetanse, verdier og bedriftskultur) og skreddersyr en optimal opplevelse for bedriftens ansatte. Dette skaper gevinst, er god employer branding og bidrar til positiv endring i samfunnet.

Bedrifter vinner på å utvikle pro bono-program. Man kan begynne med enkle mindre programmer, man kan teste ut en ordning der ansatte får bruke 1% av sin arbeidstid til frivillig arbeid om de matcher antallet timer på fritiden for eksempel. Prospera gjennomførte en markedsundersøkelse i 2014 der det fremgikk at blant de største norske selskapene var pro bono ukjent. Vi ser nå voksende kjennskap til pro bono og ulike modeller for gjennomføring vokser frem.

Dette vinner din bedrift på pro bono

  • Du tiltrekker deg talent, ved å vise at du tar samfunnsansvar (employer branding)
  • Du tilrekker deg kunder/brukere, om du viser at du tar samfunnsansvar (merkedsføring)
  • Du viser at du oppskatter kompetanse når du anerkjenner at dette er like viktig å donere som penger (synliggjør ansattes verdi)
  • Du oppnår at din bedrift øker lokal tilknytning og synlighet (lokalitet og markedsføring)
  • Du gir dine ansatte kompetanseheving og særskilt fokus og bevissthet rundt egen kompetanse
  • Du kan koble samfunnsansvar opp mot bedriftens forretningsmål, kompetanse og verdier

Ta kontakt med oss i Prospera om din bedrift ønsker ta samfunnsansvar gjennom kompetansebasert frivillighet