Slik lager du BarCamp på arbeidsplassen

Les hvordan Prospera bygger norges mest handlekraftige nettverk med BarCamps.

Barcamp er et seminar uten program, som åpner opp agendaen og mobiliserer det som ligger av kunnskap og ambisjoner hos deltakerne. Slik lager du BarCamp på din arbeidsplass.

Forarbeid

  • BarCampen kan ha ett overordnet tema, eller være helt åpen.
  • Invitasjonen kan gå ut bredt og for eksempel inkludere kunder, beslutningstakere og andre interessenter. Eller den kan gå ut spisset til en gruppe mennesker som deler samme faglige interesser eller engasjement.
  • Man bør sørge for minimum 24 deltakere og dermed kunne danne minst fire grupper på seks personer.
  • Man bør ikke ha mer en 72 deltakere. Da får man fire parallelle sesjoner i tre runder. Dette vil nok være et heldagsevent.

Fasilitering

  • En BarCampen har sesjoner. Arrangøren bestemmer hvor mange parallelle sesjoner og hvor mange runder som skal gjennomføres. For eksempel kan en gruppe på 20 personer ha tre parallelle økter à 20 minutter.
  • Arrangøren innleder med en introduksjon rundt formålet for Barcampen, om team og hvorfor dette er relevant. Arrangøren gir alle deltakerne fem minutter til å skrive sin ønsker for tema på gule lapper. Et ønske per lapp. Hver lapp representerer et spesifikt tema en BarCamp skal handle om. Deltagere stiller seg i kø foran rutenettet på veggen (“timeplanen) og leser etter tur opp sine forslag. Fasilitatoren samler forslagene og grupperer lignende temaer, resultatet blir et rutenett som viser hvilke temaer som skal behandles. Deltagerne velger selv hvilke sesjoner de vil være med på.
  • En sesjon kan være en brainstorming, en felles skriveøkt eller en kravspesifikasjon for en applikasjon eller noe helt annet. Sesjonen ledes gjerne av den som foreslo temaet.
  • Etter hver runde samles alle deltakerne, og resultater og funn presenteres kort i fellesskap.

Etterarbeid

  • Det er viktig å dokumentere alt som skjer under BarCampen. Hver sesjon velger en egen “dokumentør”.
  • Arrangøren samler spørsmål, ideer, funn og observasjoner i en rapport som sendes ut til alle deltagere.
BarCamp november 2018 Oslo
BarCamp november 2018 Oslo