Stol på meg! Jeg gjør det pro bono

Noe er annerledes her. Noe jeg ikke helt klarer å sette fingeren på. De smiler og nikker på en litt annen måte. Ser hverandre i øynene og stoler på hva den andre sier.
Jeg er i pro bono-land.

I den noe romantiserte “The five dysfunctions of a team” tegner Patrick Lencioni en behovspyramide for optimalt samarbeid. Nederst i pyramiden ligger tillit som selve fundamentet for å oppnå noe som helst. Tillit til andres agenda, til resultatene man sammen kan oppnå og utfordringene man som et team før eller siden må takle. Uten tillit kommer man ingen vei. I alle fall ikke smertefritt. Lencionis pyramide raser sammen og teamets resultater raser med den.

Lencioni er ikke alene. Man skal ikke lete lenge etter business-bøker der noen understreker at tillit er alfa-omega. Hakket vanskeligere er det å faktisk skape den tilliten.

Hos Prospera gjør vi kompakte prosjekter på tre måneder. De gjøres på kvelden etter vanlig arbeidstid av personer som i de fleste tilfellene aldri har møtt hverandre før. Altså langt færre kontaktpunkter enn man har med kollegaene sine i det normale arbeidslivet. Sånn sett tilsier mye at det skulle være vanskeligere å skape tillit i Prosperas pro bono-team. Likevel blomstrer den. Pro bono-land er fylt til randen av tillit.

Dette bør klassisk næringsliv merke seg. Ledere verden over sliter med å skape team med en god grunnmur av tillit. Det er derfor Lencioni og de andre Amazon-heltene tjener gode penger på bøkene sine, men hos Prospera klarer vi det altså på en overraskende god måte. Hvorfor? Er det bare fordi pengene er tatt ut av likningen? Er det så enkelt?

Selvfølgelig har dette en enorm innvirkning. Her skal ingen faktureres eller overfaktureres. Ingen ekstra timer eller tjenester skal selges. Snarere tvert imot. Hos Prospera er effektiviteten konge! Alle har mye annet de også gjerne skulle ha gjort, men enda viktigere tror jeg saken er.
Alle er på Prospera-prosjekt fordi de har et brennende ønske om å være der. De tror på det de gjør og for hvem de gjør det. De har valgt prosjektet selv, et prosjekt de opplever har mening. Ingenting slår mening! Ikke engang penger.

Med mening kommer også en oppriktig vilje til å prestere og en ydmykhet overfor oppgavene man skal løse. I en lean og kompakt prosess med rom for kontinuerlig justeringer blir prosjektene utført på en ærlig og oppriktig måte. Det skaper tillit internt i teamene og tillit mellom teamet og oppdragsgiver. Det er mye å lære i pro bono-land.