Stor gave til frivilligheten på Sør-Vestlandet

Prospera og Sparebankstiftelsen SR-bank inngår et nytt treårig samarbeid. I løpet av de neste årene skal Prospera gjennomføre 24 nye pro bono-prosjekter for ideelle organisasjoner og sosiale entreprenører i Rogaland, Hordaland og Agder-regionen.

Overrasket frivillige med tildeling

Mandag 15. november var 20 frivillige konsulenter samlet i Stavanger, de donerer tid og kompetanse til ideelle organisasjoner. Jannicke Haugan, leder Prosjekt og strategi i Sparebankstiftelsen SR-Bank deltok på samlingen og overrasket de frammøtte med nyheten om tildelingen på 2,25 millioner. 

«Prospera har blitt en viktig samarbeidspartner for Stiftelsen. Prospera og deres pro-bono konsulenter tilbyr nødvendig nøkkelkompetanse som frivilligheten ellers ikke har økonomisk mulighet til å nå. Ved at Prospera setter sammen et team av konsulenter som svarer til organisasjonenes behov, får organisasjonene strategisk hjelp som bidrar til å realisere uforløst potensiale». 

Jannicke Haugan

«Dette er en stor gave til frivilligheten på Sør-Vestlandet! Samarbeidet med Sparebankstiftelsen SR-bank muliggjør nye prosjekter der dyktige økonomer, markedsførere, organisasjonsutviklere og jurister møtes på kveldstid og bruker sin ekspertise for å løfte ideelle organisasjoner»

sier en svært fornøyd daglig leder i Prosperastiftelsen, Magnus Vøllo.

Skal skape gode lokalsamfunn

Jannicke Haugan forteller om stiftelsens arbeid.

Et viktig mål for Sparebankstiftelsen SR-bank er å utvikle gode lokalsamfunn med et godt oppvekstmiljø for barn og unge på hele Sør-Vestlandet.

FOR ALLE! er Stiftelsens løft for å redusere økonomisk utenforskap blant barn og unge i regionen. Frivillige lag, organisasjoner og offentlige instanser utfordres til samarbeid for sammen å utgjøre en enda større forskjell for de barna som trenger det mest.

«Også innen denne satsingen har Prospera blitt en viktig og strategisk samarbeidspartner for utvikling av prosjektene. Ved å tilføre konsulenters kompetanse til prosjektene i tidlig fase kan prosjektene utvikles slik at de når enda flere barn og unge som lever med vedvarende lavinntektsutfordringer.» forteller Jannicke Haugan.

«Vi har sammen med Sparebankstiftelsen SR-Bank, økt fokus på organisasjoner som samarbeider om å løse samme samfunnsutfordring. Vi har gjennom flere prosjekter sett verdien av å bistå med å dele erfaringer og koordinere aktiviteter på tvers av organisasjonene.» sier Porteføljestyrer i Prospera Lene Egeli, som har fulgt mange av de tidligere prosjektene i Stavanger tett. 

«Med våre tverrfaglige team, kan vi hjelpe med alt i fra rekruttering av frivillige, økonomi, kommunikasjon, juss, og organisatoriske spørsmål knyttet til etablering og vekst.» forteller Egeli videre.

De første prosjektene vil ha oppstart allerede januar-mars 2022. Klikk her om du vil være med å bidra med din tid og kompetanse for å hjelpe ideelle organisasjoner og sosiale entreprenører.

Om Sparebankstiftelsen SR-Bank

Stiftelsen skal være en tydelig samfunnsaktør som gjør en forskjell for barn og unges oppvekstmiljø med prosjekter som kommer mange til gode. Prosjekter og tiltak som støttes bør være nyskapende og støtte opp om Stiftelsens verdier og sette varige fotavtrykk innenfor rammen av FNs bærekraftsmål.

Om Prospera

Per i dag har Prospera 250 konsulenter tilknyttet nettverkene i Stavanger, Bergen og Kristiansand,  som stiller sin kompetanse til rådighet. Privatpersoner, alle med over tre års arbeidserfaring, bidrar nå med sin kompetanse på kveldstid. Hvert prosjekt-team består av 6 frivillige pro bono-konsulenter som hjelper ideelle organisasjoner i form av strategisk bistand. 

På nasjonalt nivå hjelper Prospera nettverket, som består av 1200 frivilllige, med tjenester tilsvarende 25 millioner kroner. Den frivillige innsatsen organiseres fra en liten administrasjon med fem ansatte. Ideell sektor og frivilligheten vil trenge mer hjelp fremover og Prospera-nettverket opplever økt etterspørsel fra organisasjoner som ber om hjelp.

Hvert år gjennomføres over 50 pro bono-prosjekter. Et utvalg av organisasjonene som har fått hjelp av Prosperas frivillige i samarbeid med Sparebankstiftelsen SR-Bank.

 • Se Meg!
 • Kirkens Bymisjon Stavanger
 • Stiftelsen Pårørendesenteret i Stavanger
 • Fra offer til kriger
 • Kirkens Bymisjon Kristiansand
 • Norsk Folkehjelp Stavanger
 • Ungt Entreprenørskap Rogaland
 • Frilageret
 • Hjerte for Sandnes
 • Bergen Røde Kors
 • Blå Kors, Snakk om psyken
 • Blå Kors Kristiansand
 • Vestland Idrettskrets 
 • Stavanger Røde Kors, Nettverk etter Soning 
 • FOR ALLE! Haugesund
 • FOR ALLE! Bergen 
 • Kreftforeningen Stavanger 
 • Ullandhaug Økologiske Gård