Pro bono bankett 2015

Fullsatt sal, flotte gjester, god mat og godt innhold. Vi feiret årets pro bono innsats med både pro bono-konsulenter, støttespillere, bedrifter som er flinke på kompetansebasert frivillighet, ledelse og venner. Takk for en flott kveld!

Innlegg av Åsne Normann-Arvesen og Anne Aaby

Den nye frivilligheten

Ildsjelene vi treffer er mennesker som gjør sitt ytterste for å bedre andres liv.

Det er Tonje Bjertnes som sørger for at eldre hentes ut av hjemmet for å oppleve nærområdet, se fargene og å kjenne litt vind i håret sammen med pårørende eller pleiere i røde elektriske rickshawsykler.

Gjennom organisasjonen BUA samler Ida Egeland utlånsboder i hele Norge under en paraply så flere ungdom får låne kule snowboard, fine sykkelhjelmer, kanoer eller kanskje et skateboard — gratis. I stedet for å kjøpe, kjøpe, kjøpe.

Det er Eivin Sundal som har skapt UngNorge, et eventbyrå for barnevernsbarn. — Vi kan! Vi får til det utrolige, sier Eivin. Og det er sant! For med to gamle losskøyter, hest, Varnergruppen og mange andre støttespillere i ryggen blir det store barnebursdager, seilaser og kjempefine klær på barna som fortjener det mest.

Det er Nadina og Sherry som ikke bare ansetter vanskeligstilt ungdom, men som gjør det innenfor et sirkulær økonomisk, bærekraftig rammeverk. Noe som naturligvis tvinger frem nye perspektiver og nye tjenester.

I disse rommene, skapt av slike ildsjeler, er livet er godt å leve.

Men livet som ildsjel er ikke alltid en dans på roser. Vi lever i et komplekst samfunn, og i lengden kan selv en ildsjel lengte etter litt hjelp. Vi har funnet vår måte å hjelpe på. Og vi har funnet en vei inn i denne magiske verdenen av livsglede og innovasjon. Vi kaller det kompetansebasert frivillighet.

Den nye frivilligheten.

Jurister hjelper med Altinn, rettigheter, plikter og strategi. Analytikere bekrefter markedsgrunnlag via tråkling av forskning og data fra SSB. Designere utvikler merkevarer slik at gode ideer blir synlige og forståelige. Det er økonomer og prosjektledere som lager planen for at eldre over hele Norge kan oppleve vind i håret igjen, og ikke bare de som bor på Sagene sykehjem.

Det er nå 200 frivillige konsulenter i stiftelsen Prospera. Vårt partnerskap med LinkedIn skal ha æren for at vi vokser hver uke. Kavlifondet og Gjensidigestiftelsen skal ha æren for å se dette potensialet tidlig, og for at de ga oss muligheten via økonomisk støtte så vi kunne få kapasitet til å organisere den frivillige hjelpen.

Kompetansebasert frivillighet er å bruke verktøy og kompetanse fra næringslivet inn i non-profit sektoren. I møtet mellom for-profit og non-profit oppstår et merkelig rom der kompetansen blir en gave. Det er en unik og verdifull erfaring for både konsulentene og ildsjelene.

I regjeringens frivillighetserklæring erkjennes behovet for samarbeid med mellom frivillige, ngo´er og myndigheter fordi oppgavene vi skal løse blir stadig større og mer komplekse. Regjeringen sier videre at de ønsker å forenkle for frivilligheten. De ønsker å bli målt på om de klarer tilrettelegge sentrale rammevilkår for at frivilligheten med sitt utgangspunkt kan bedre det norske samfunnet. Det tror vi er helt riktig spor. I kveld skal vi ferie begynnelsen. Vi vil feire alle vi er blitt kjent med i året som gikk og de flotte prosjektene vi står midt oppe i dag.

Takk til Kavlifondet som var den første aktøren som så potensialet i kompetansebasert frivillighet og nå har muliggjort vårt andre år sammen.

Takk til Gjensidigestiftelsen for nyetablert samarbeid, der vi får lov til å bli kjent med nye organisasjoner og involvere våre pro bono-konsulenter i spennende prosjektarbeid.

Takk til også Devoteam og Finn.no som er våre første bedrifter vi snakker med om potensialet bedrifter kan hente ut ved å engasjere seg i kompetansebasert frivillighet.

Takk til ildsjelene som slipper oss til.

Takk til konsulenter som gir av sin knappe tid, men vell av kompetanse.