Prospera Playing Lean

Playing Lean er et norskutviklet brettspill laget for å lære bort Lean Startup metodikken på en lærerik og engasjerende måte. Tirsdag 10. januar ble jeg invitert av Prospera til å fasilitere en introduksjon til Lean Startup workshop for Prosperas Pro-Bono konsulenter.

Prosperas konsulenter møter gjennom sitt arbeid mange sosiale entreprenører. Det er ofte kritisk å finne solide forretningsmodeller som muliggjør deres gode visjoner. Slik sikrer man at ideen blir bærekraftig og skalerbar og dermed gir størst mulig effekt.

Derfor var det veldig spennende å givende å kjøre en workshop for Prospera og Prosperas Pro-Bono konsulenter.

Lean Startup metodikken går i korte trekk ut på å bruke ressursene man har mest mulig effektivt. Dette for å finne en bærekraftig forretningsmodel før tiden eller pengene renner ut. Dette betyr blant annet kontakt med, og involvering, av kunde fra et tidlig stadium. Det er viktig å starte tidlig med bruk av eksperimenter istedenfor lange omfattende strategier.

Under kvelden dukket opp flere problemstillinger som:

  • Skal vi bygge videre på produktet, eller gjøre eksperimenter i markedet for å lære hvilke behov kunden har?
  • Skal vi legge store planer om hvordan vi skal ta over markedet eller skal vi ta et steg av gangen og gjøre endringer/forbedringer basert på tilbakemeldinger fra kunden?
  • Skal vi sikre en innovativ selskapskultur hvor gode ideer blomstrer, eller fokusere på å bygge produkt og selge?

Det er gledelig å se at Lean Startup metoden også benyttes i ideelle organisasjoner slik som Prospera.