BUA

Over hele Norge finnes det lokale utlånsordninger som tilbyr barn å låne sportsutstyr helt gratis. Sannsynligheten for at du ikke har besøkt din lokale utlånsbod er nok tilstede.

Aktiviteter og utstyr vil samle lokale utlånsboder under en paraplyorganisasjon, gjøre tjenesten kjent og enkel å bruke. Prospera synes denne ideen er viktig både for å få ungdom i aktivitetet, å ta bort stigma knyttet til fattigdom og ekskludering, i tilegg til det viktige miljøperspektivet som handler om å tilby et alternativ til uheldig overforbruk og konsumerisme.

Prospera tildelte Aktiviteter og Utstyr disse tjenestene:

  • målgruppeanalyse
  • nytt navn, nytt brand
  • kommunikasjon/presseplan
  • Designbrief

Dette fantastiske Prospera-teamet har nå levert sitt prosjekt til Aktiviteter og Utstyr:

Jens Petter Mathisen
Astrid Sky
Sven Inge Skiftun
Emma Dalby
Eva Onstad Marstrander

Teamet har tilsammen nedlagt et timeantall på 300 timer. Prosjektets verdi = 390 000,-