Bunaden som hjelper barn på Madagaskar sting for sting

Kilonga gir arbeid og sikrer skoletilbud for vanskeligstilte barn på Madagaskar gjennom bunadsproduksjon. Prospera ble kjent med Kilonga-gründer Karianne Skjæveland i 2017, siden den gang har to pro bono-team hjulpet Kilonga med etablering og strategi.

Dette er Kilonga

Karianne Skjæveland i Kilonga broderer bunad på Madagascar.
Karianne Skjæveland i Kilonga.

Karianne Skjæveland har vokst opp på Madagaskar og har lenge vært engasjert i å hjelpe en lokal skole. Skolen har vært drevet på frivillig initiativ, blant annet med hjelp av Kariannes foreldre. Det er nemlig den frivillige sektoren Karianne kjenner best til. Karianne kom frem til at hun ønsket å registrere Kilonga som en sosial bedrift ettersom det var utfordrende å få finansiert skolen for å ha en langsiktighet, og ikke minst å kunne gjøre dette på heltid og kunne leve av det selv også.

Det har vært en modningsprosess for meg hvordan man driver business og hjelper samtidig.

Ønsker du å donere din kompetanse og hjelpe organisasjoner som Kilonga? Søk om å bli Prospera-konsulent her!

Dette gjorde Prospera-konsulentene

Karianne fikk ideen til Kilonga fordi hun ønsket å designe sin egen bunad. Da hun startet researchen, forstod hun raskt at flere bunader blir produsert i utlandet.

Det måtte være behov for en etisk fair trade aktør! Da tok jeg raskt kontakt med Prospera for hjelp.

Prospera har hjulpet Kilonga med etablering og strategi. I Prosperas første prosjekt for Kilonga etablerte et jurist-team virksomheten som ideelt AS. Deretter utarbeidet et team av forretningsutviklere Kilongas strategi.

Det har vært flott å få hjelp fra team av profesjonelle med business-bakgrunn som så potensiale i ideen min. Konsulentene som hjalp meg med etablering betydde mye i oppstartsfasen. Teamet som hjalp med strategi var nyttig å ha på plass, slik at jeg kunne snakke business med noen for første gang. Jeg tror mange sosiale entreprenører har til felles at man kommer fra ideell sektor og ikke nødvendigvis har det nettverket med strateger, økonomier og forretningsutviklere rundt seg.

Prospera er et nettverk med 700 konsulenter som donerer sin kompetanse innen juss, økonomi, forretningsutvikling, organisasjonsutvikling, markedsføring og kommunikasjon.

Trenger din organisasjon Prosperas hjelp, søk her.

Kilonga-reisen frem til i dag

Madagaskar er et av verdens fattigste land og det kan være vanskelig å få en profesjonell struktur på plass. Håndarbeid var minst risiko. Først fokuserte Kilonga på materialpakker og bunadsbrodering. Idag syr og del-monterer Kilonga-bunader. Kilonga-reisen har nå vart i 3 år.

Vi har gått fra håndarbeid til også å gjøre maskinsøm og gått fra å selge til kun privatpersoner til å bli en fast bidragsyter i bunadsnæringen. Vi har bunadsleveranser både i og utenfor Norsk Flid kjeden noe vi er stolte av.

Fremtidige ambisjoner

Kariannes store drøm fremover er å kunne lage flere bunader. Flere av de store leverandørene har produksjon i utlandet. De vil ha flere ben å stå på ettersom det er sårbart å lene seg på få produksjonsbedrifter.

Om 3 år håper jeg vi leverer til flere store bunadsaktører. Motivasjonen min innledningsvis var å tjene nok penger til å dekke halve skolens budsjett. Det målet ser det ut som at vi når innen neste år. Nå ønsker jeg å lage et fond hvor vi setter inn overskytende, det som blir til overs når skolens budsjett er dekket, og lage en stipendordning for praktisk yrkesutdanning for avgangselevene på skolen slik at de kan få muligheter til å finne arbeid og forsørge seg og sin familie.