Bort med prosjektbeskrivelsen!

Prospera-teamene skal i løpet av 3 måneder levere substansiell bistand til sine oppdragsgivere. Våre frivillige team blir satt sammen av konsulenter fra ulike selskaper, bransjer og sektorer.

Prospera lanserer nå prosjekt-canvas for å øke involvering, forståelse og kvaliteten i teamarbeidet.

Frem til nå har vårt styringsverktøy vært en tradisjonell prosjektbeskrivelse, – muligens unødvendig komplisert og omfattende. Vi har skriblet, revidert, diskutert, testet i BarCamp og gleder oss nå til å lansere første versjon av prosjekt-canvaset.

Fordelene vi ønsker å høste med canvas er:

  1. Samskaping. Prosjektleder fikk tidligere eneansvar for å ferdigstille prosjektbeskrivelsen i etterkant av de første arbeidsmøtene. Vi ønsker å involvere hele teamet i å sette prosjektplanen og at teamet ferdigstiller denne i fellesskap. Canvas´et aktiverer deltakerne og ansvarliggjør alle til å tenke løsninger fra dag 1.
  2. Teamrelasjon. Vi har sett hvor viktig det relasjonelle i teamet er for å oppnå en vellykket prosjektgjennomføring. Vi tror ikke det er behov for utagerende festing eller uttømmende personlighetstester for å få et team til å fungere, men å utvikle felles forståelse for oppdraget, rolleforståelse og spilleregler ser vi av erfaring er viktig. Uansett hvor mye erfaring man har fra før. Canvaset kan gi trygghet og effektivitet ved at disse tingene avklares tidlig.
  3. Felles språk og forståelse. Canvaset aktiverer team-medlemmer til å sette ord på prosjektarbeidets ulike fasetter. Canvaset er visuelt og enkelt, og gjør at man får en pangstart i å finne et felles språk rundt felles oppdrag og hvordan å løse dette.
Prosjekt-canvas side 1. Mal.
Prosjekt-canvas side 1. Mal.
Prosjekt-canvas side 2. Mal.
Prosjekt-canvas side 2. Mal.
Prosjekt-canvas side 3. Mal.
Prosjekt-canvas side 3. Mal.
Oversikt over kritiske datoer. prosjekt.
Oversikt over kritiske datoer. prosjekt.

Gi oss gjerne tilbakemeldinger, spørsmål eller input. Vi deler endringer og forbedringer i løpet av høsten..