Oslo Arkitekturtriennale

Oslo arkitekturtriennale (OAT) er velrenommert og anerkjent som en av de største arkitekturtriennalene internasjonalt og en av verdens viktigste arenaer for formidling og debatt om aktuelle arkitektur- og byplanmessige utfordringer. Triennalen arrangeres hvert tredje år og den neste arrangeres høsten 2019. Prospera skal bidra til at flere mennekser engasjeres, også utenfor de som kjenner feltet fra før.

Pro bono-prosjektet

Prospera-teamet skal hjelpe OAT til å bedre forstå sitt publikum og sine målgrupper. Slik skal OAT kunne mobilisere og engasjere flere, spesielt av Oslos innbyggere som ikke allerede er en del av arkitektur og byutviklingsfaget. Pro bono-teamet skal lage en publikumsundersøkelse for bruk før, under og etter årets triennale som går av stabelen fra 26.september til 24.november. Selve undersøkelsen utføres av OAT.

Prosjektet gjøres i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB.

Pro bono-teamets oppdrag

 • Identifisere hvilke hovedspørsmål undersøkelsen skal besvare. Dette må gjøres i tett samarbeid med OAT.
 • Definere utvalg av respondenter inkludert respondenter som ikke kjenner OAT, men som er potensielt interessert og kan gi mye verdifull innsikt.
 • Velge hvilke metoder man skal bruke (spørreundersøkelser, 1-til-1 osv)
 • Velge via hvilke kanaler undersøkelsen skal gjøres (mail, SoMe, fysiske møter osv)
 • Utforming av spørsmål og nødvendig underlag tilpasset de forskjellige kanalene og undersøkelsesmetodene
 • En konkret plan for hvordan OAT utfører undersøkelsen tilpasset sin kapasitet og sine ressurser. Denne planen omhandler hvem som gjør hva, når og hvordan.

Ønsket kompetanse: Prosjektleder, prosjekt-mentor, erfaring fra kvantitative og kvalitative brukerundersøkelser, analyse, intervjuer, design-thinking, målgruppeforståelse og datainnsamling

Ta kontakt med magnus@prosperastiftelsen.no | 41 62 11 34

Nøkkelinfo

 • Arbeidssted: Oslo
 • Oppstart: Februar
 • Prosjektvarighet: 3 måneder, totalt fem timer hver uke, inkludert møtetid, kveldstid
 • Teamet får supportering fra Prosperas administrasjon
 • Teamet blir medlemmer av Prosperas nettverk for kompetansebasert frivillighet