Kirkens SOS Rogaland

Kirkens SOS er Norges største døgnåpne tjeneste på telefon og internett for mennesker i følelsesmessig eller eksistensiell krise. Samtalene omhandler blant annet ensomhet, psykiske eller fysiske problemer, sorg, vold, og selvmordstanker. Kirkens SOS i Norge har 11 SOS-sentre rundt i landet og landssekretariatet i Oslo. Frivillige i Kirkens SOS tar imot nærmere 175 000 henvendelser årlig. Likevel får ikke en av tre svar på grunn av mangel på frivillige. Det må vi gjøre noe med.

Kirkens SOS Rogaland har 75 frivillige og 4 ansatte. I 2018 besvarte Kirkens SOS Rogaland 41 henvendelser per døgn. Kirkens SOS Rogaland trenger flere frivillige og ønsker nå å rekruttere frivillige på nye måter i nærmiljøet. Prosjektet gjøres i samarbeid med Gjensidigestiftelsen.

Prospera-prosjektet

Prospera teamet skal hjelpe Kirkens SOS Rogaland med å evaluere Kirkens SOS sin frivillighetsreise, med spesielt fokus på hvordan organisasjonen kan få flere frivillige i Rogaland.

1. Vurdering av Kirkens SOS Rogaland sin frivillighetsreise

 • Vurdering av Kirkens SOS sin tjeneste og onboarding prosessen for frivillige
 • Analyse/kartlegging av nåsituasjon: Hva er behovet og potensialet?
 • Hvilke konkurrenter av liknende tilbud finnes – hvordan er de posisjonert?
 • Hvem kan være potensielle ambassadører og samarbeidspartnere

2. Beskrivelse av hvordan Kirkens SOS Rogaland bør gå frem for å tiltrekke seg og beholde frivillig arbeidskraft

 • Hvem er “den rette” frivillige for Kirkens SOS Rogaland? Lage ulike personas
 • Hva skal til for å tiltrekke og beholde frivillige?
 • Hvilke kanaler og arenaer kan være effektive for å hente inn frivillige?

Ønsket kompetanse

Prosjektleder, prosjekt-mentor, tjenestedesign, markedsførere, kommunikasjon, erfaring innen frivillighet

 • Arbeidssted: Stavanger
 • Oppstart: Februar/mars 2019
 • Prosjektvarighet: 3 måneder, maksimalt 60 timer, kveldstid
 • Teamet får supportering fra Prosperas administrasjon
 • Teamet blir medlemmer av Prosperas nettverk for kompetansebasert frivillighet