Prospera oppretter pro bono-team for Ezinne Athletics

Økonomi bør ikke være en barriere for deltakelse eller inkludering i idrettsutfoldelse. Ezinne Athletics er et treningstilbud for jenter i alderen 10-16 år. EA er særlig tilrettelagt for jenter med flerkulturell bakgrunn og har som formål å styrke, integrere og gi håp for jenter i generasjoner fremover. Tilbudet er et lavterskeltilbud og er gratis. Prosjektet gjøres i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB.

Prospera-prosjektet

 • Prospera teamet skal hjelpe EA med en ekspansiv etableringsstrategi og driftsmodell ettersom organisasjonen ønsker økt tilstedeværelse. Prosjektleveransen vil inkludere:
 • Formulering av visjon, misjon og strategi
 • Kartlegge organisasjonens struktur for å profesjonalisere denne
 • Lage en oversikt over aktivitetene organisasjonen tilbyr, målbare resultater og samfunnsverdien av disse for å lettere innhente midler
 • Estimere kostnadsbildet for de neste 3 årene, inkludert hva det vil koste å utvide teamet

Nøkkelinformasjon om pro bono-prosjektet

 • Oppstart: Primo september
 • Team: Tverrfaglig team av konsulenter med lang erfaring innen sine fagfelt
 • Varighet: 3 måneder, ca 5 timer i uka, inkludert møtetid,
 • Arbeidstid: Kveldstid, ett møte i uka
 • Teamet får supportering av Prosperas administrasjon
 • Teamet blir medlemmer i Prosperas nettverk for kompetansebasert frivillighet
 • Du må ha minimum 3 års erfaring fra fagfeltet du bidrar med