Helena Leinebø til Prospera-bankett

Tirsdag 29. oktober skal årets 29 Prospera-team feires!

29 team betyr at nesten 200 fagspesialister har donert sine kvelder for å løfte ideelle organisasjoner, bare i Oslo, de siste 12 månedene.

Gjennom regnskapskompetanse, strategi- og ledelse, grafisk design, markedsføring, styrekompetanse, rekrutteringskompetanse, tjenestedesign og mer, har vi gitt alt for at enda flere mennesker skal bli inkludert, få hjelp, støtte eller nå sine mål, for å legge tilrette for økt bærekraft og for å skape bedre helse, trygghet og trivsel for barn. Tusen takk alle som har gitt av det viktigste vi har: tid og kompetanse!

Tusen takk!

Helena Leinebø synger for Prospera

Helena Leinebø åpner og avslutter Prospera-banketten!

Helena Leinebøs musikk treffer deg midt i hjertet, hodet og magen. Lydlandskapet til Helena beveger seg fra det nakne og sårbare til det mer eksplosive og nærmest aggressive. Hun tar i bruk organiske og akustiske lyder kombinert med det elektroniske.

Helena er nysgjerrig i møte med mennesker, og musikken hennes skildrer ulike personligheter og mellommenneskelige forhold. De indre konfliktene man opplever i relasjoner er et gjennomgående tema for det kommende albumet hennes.

Vi gleder oss til å feire pro bono-bevegelsen og vi gleder oss til å høre Helena live og setter stor pris på hennes engasjement for frivilligheten:

Jeg vil si at det å jobbe frivillig, å gi av tiden sin for å hjelpe andre, uten å forvente noe tilbake, er noe av det mest uselviske et menneske kan gjøre. Det er en sterk form for kjærlighetserklæring til menneskeheten, dyrene og jorda vår. Å bry seg om noe utover det som gjelder akkurat en selv, eller sine nærmeste. Det er fint. – Helena Leinebø

76 621 101 kr

ER GITT AV PROSPERAKONSULENTER
I TIMER OG KOMPETANSE