Slik finner du innovative løsninger med HKV

Ved å bruke en kreativ tilnærming kalt “Hvordan Kan Vi”, er det enkelt å omformulere temaer og utsagn slik at du lettere kan finne innovative løsninger på problemstillinger og utfordringer.

Hensikt

Når du har hentet innsikt om brukerne og kundenes behov, sitter du igjen med en del temaer og utsagn du nå må jobbe videre med å finne en løsning på.

Å formulere utfordringer du har som “Hvordan Kan Vi” (HVK)-spørsmål, gir nye måter å få innsikt og se problemstillinger på.

Verktøyet er utviklet av frivillige pro bono-konsulenter. Vil du bidra med din kompetanse for å skape samfunnsnytte? Les mer og registrer deg som frivillig her!

Forarbeid

 • Gjør en prioritering av brukernes/kundenes viktigste behov. Dette kan være utsagn eller temaer. 
 • Samle teamet eller en gruppe kreative medspillere til en workshop.

Slik gjør du det

Ta for dere ett tema/utsagn av gangen. Formuler utsagnet eller temaet som et Hvordan Kan Vi-spørsmål.

For eksempel: Organisasjon ønsker frivillige. De har kartlagt kundereisen til de frivillige og funnet ut at:

 • de sliter med å rekruttere nye frivillige, spesielt de yngre
 • det er vanskelig å få folk til å bruke tiden sin som frivillig
 • de frivillige opplever ikke at de får brukt sin kompetanse på en god måte.

Dette kalles smertepunkter. Gjennom en workshop finner dere følgende Hvordan Kan Vi-formuleringer:

Hvordan kan vi ….

 • … gjøre det enkelt, ufarlig og attraktiv (gøy) å jobbe som frivillig?
 • … få flere yngre medlemmer til å føle seg velkommen og ”tørre” å påta seg verv?
 • … få nye frivillige som trives og får brukt sin kompetanse på best mulig måte?
 • … sørge for at de frivillige får brukt mer tid på lystbetonte oppgaver?

Dere kan gjerne ha flere HVK-spørsmål til hvert tema/utsagn. Det er viktig at spørsmålene formuleres slik at de ikke blir for spisse og i realiteten bare gir rom for én konkret løsning.

Allikevel er det viktig at HVK-spørsmålene ikke blir for brede slik at det er vanskelig å komme til noe konkret. 

For eksempel kan “Hvordan Kan Vi få flere frivillige” bli litt for stort å ta tak i. Bryt det opp eller gjør det mer konkret, som for eksempel i første spørsmål i eksempelet over.

Samtidig er det viktig at formuleringene kan åpne for kreative løsninger og noen ville ideer.

Når dere har funnet flere HVK-formuleringer, kan dere prioritere hvilke dere skal jobbe videre med. I neste fase jobber dere med ideer for hvordan dere kan svare ut disse spørsmålene.

For eksempel:

Hvordan Kan Vi gjøre det enkelt, ufarlig og attraktiv (gøy) å jobbe som frivillig?

 • Vi kan lage en verktøykasse for frivillige på nettsiden med all nøkkelinformasjon lett tilgjengelig
 • Vi kan standardisere en frivillighetsreise
 • Vi kan lage kampanje der en forteller om hvor kult det er å være med som frivillig og i styret

Nå er det bare fantasien som stopper dere… I første omgang!

Tips

Kun ett løsningsforslag/Hvordan Kan Vi-spørsmål per Post-it-lapp

For å hente frem det kreative i alle deltakerne, kan du legge opp workshopen etter IGP-tilnærmingen. Det betyr at deltakerne først jobber Individuelt med å komme på ideer og forslag. Gjerne på egne Post-it-lapper. Deretter jobber man i mindre Gruppe for å dele sine innspill. Gruppen kan da sortere slik at det ikke er mange like formuleringer. Til slutt deler dere innspillene i Plenum.

IGP-metoden gjør at du ivaretar den som trenger litt tid på å komme på ideer og tenker best alene gjennom den Individuelle oppgaven. Det kan være lettere å starte for seg selv. Deretter går man over til å dele i mindre grupper som senker terskelen for å dele ideer deltakerne er usikre på om er “riktige”. Og til slutt deler alle i Plenum for å få et felles utgangspunkt og flere ideer å jobbe videre med.

Verktøyet er utviklet av frivillige pro bono-konsulenter. Vil du bidra med din kompetanse for å skape samfunnsnytte? Les mer og registrer deg som frivillig her!


Takk til Gjensidigestiftelsen for støtte til å utvikle verktøy for frivillig sektor til gratis viderebruk.


76 621 101 kr

ER GITT AV PROSPERAKONSULENTER
I TIMER OG KOMPETANSE