Ventilene

Ventilene Viste strandhotell er leir og sosial virksomhet, generasjonsmøter med eldre og ungdommer, hotellvirksomhet bestående av gjester, konferanser og kurs samt arbeidstreningstilbud “JegVil” for ungdom fra 15-30 år med arbeidsoppgaver tilknyttet hotellvirksomheten.

2018 var første hele driftsår for Ventilene på Viste strandhotell og dermed første hele driftsår med denne form for sosialt entreprenørskap.

På Ventilene Viste Strandhotell er det viktigste samholdet, intensjonene, mestringsfølelsen og omsorgen. Unge pårørende (barn av rusavhengige, psykisk syke eller etterlatte etter selvmord/ulykker) driver hotellet, det er deres sted og deres arbeidssted. Ventilene skal vise at unge pårørende er mer enn deres historie og bagasje. De skal oppleve at de er en ressurs – for seg selv og samfunnet.

Vi er imponert over denne innsatsen og vil gjøre vårt for at denne fantastiske innsatsen skal lykkes. Prospera-teamet skal hjelpe med strategi.

Ventilene er en av virksomhetene i Kirkens Bymisjon Rogaland.

Prospera-prosjektet

På bakgrunn av de erfaringer som er gjort i 2018 ønsker Ventilene å få kartlagt hvilke ressurser (finansielle, ansatte og frivillige) som må til for å øke aktivitet og inntjening på hotellvirksomheten.

  • Utforme en strategi for Ventilene som legger føring for videre arbeid de neste 3-årene og presentere en eller flere bærekraftige driftsmodeller som synliggjør dilemmaer mellom vekst og stabil drift.
  • Sette opp et driftsbudsjett og utforme en finansieringsstrategi for de neste 3 årene
  • Se økt aktivitet for arbeidstreningstilbudet opp mot bemannings- og kompetansebehovet tilknyttet arbeidstreningen
  • Bør Ventilene søke om å være tiltaksarrangør for NAV?
  • Gi anbefalinger til hva som inkluderes i søknader og rapportering
  • Lage en stakeholderanalyse for å kartlegge hvilke stakeholders som er sentrale for å sikre en bærekraftig drift.

Prosjektet gjøres i samarbeid med Sparebankstiftelsen SR-Bank.