Vi matcher ildsjeler med økonomer

Nå trenger Prospera flere dyktige og samfunnsengasjerte økonomer i Oslo. Bruk kompetansen din til å jobbe på en ny måte sammen med andre pro bono-konsulenter for å skape positiv samfunnsverdi!

Send en mail eller en sms, så tar vi kontakt for å fortelle mer: anne@prosperastiftelsen.no | 913 23 959

Prospera er en ideell stiftelse som har lang erfaring med å hjelpe ideelle organisasjoner og ildsjeler. Vi setter nå opp to nye team: Ett for Catalysts og ett for Veslefrikk.

Begge disse organisasjonene gjør en fantastisk innsats for unge. Her fremmes og synliggjøres barns kompetanse, selvtillit og tro på seg selv på helt unike måter. Prospera samarbeider nå med Sparebankstiftelsen DNB for å hjelpe Veslefrikk og Catalysts for å nå sine strategiske mål. Denne veien går via bærekraftig økonomi og et fremoverrettet blikk.

Pro bono-teamene skal jobbe tett med Lisa Cooper i Catalysts og Eldar Skjørten i Veslefrikk. Teamene skal for hver av innsatsene utvikle økonomisk modell for å oppnå bærekraft. Veslefrikk skal også få en stakeholderanalyse og fundingstrategi.

Vi starter opp i begynnelsen av September. Ta kontakt for å få mer informasjon: anne@prosperastiftelsen.no | 913 23 959

Du må kunne:

  • vise at du har minimum 3 års arbeidserfaring
  • møtes teamet i Karl Johans gate 8 en kveld i uken
  • fullføre prosjektet som varer i 3 måneder
  • ha kapasitet, innsatsen vil ikke overskride 5 timer i uka
  • teamet får supportering av Prosperas administrasjon
  • du blir medlem av et landsomfattende nettverk på over 700 pro bono-konsulenter

Catalyst

Catalysts tror gode relasjoner er nøkkelen til integrering. Gjennom deres programmer får over 100 ungdommer personlige møter med en mentor. Mentorprogrammet er styrkebasert  og tar utgangspunkt i Appreciative Inquiry. Målgruppen er unge mennesker med innvandrerbakgrunn, enslige mindreårige og asylsøkere og flyktninger i fem fylker. Programmet skal gi økt selvfølelse og framtidshåp.

Veslefrikk

Veslefrikk gir barn muligheten til å komponere sine egne verk. Mer enn 5000 barn har allerede skapt 700 verk, fått føle musikkglede og mestring. Vinner får sitt verk fremført av Krinkastingsorkesteret.

76 621 101 kr

ER GITT AV PROSPERAKONSULENTER
I TIMER OG KOMPETANSE