Innspillsmøte om sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon

Anne Aaby, daglig leder i Prospera. Foto: Sosialt entrAnne Aaby, daglig leder i Prospera. Foto: Arbeids- og sosialdepartementeteprenørskap handler om å utvikle og ta i bruk nyskapende og bærekraftige løsninger på sosiale og samfunnsmessige problemer. Hvordan kan aktører på tvers av offentlig, frivillig og privat sektor sammen stimulere til mer sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon for å møte utfordringer på arbeids- og velferdsområdet?

Anne Aaby, daglig leder i Prospera. Foto: Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeids- og sosialdepartementet inviterte relevante aktører for å få frem perspektiver på hva myndighetene kan gjøre for å legge til rette for sosial innovasjon.

Sosialt entreprenørskap handler om å utvikle og ta i bruk nyskapende og bærekraftige løsninger på sosiale og samfunnsmessige problemer. Hvordan kan aktører på tvers av offentlig, frivillig og privat sektor sammen stimulere til mer sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon for å møte utfordringer på arbeids- og velferdsområdet?

Prosperas daglige leder, Anne Aaby, belyste pro bono-bevegelsens rolle i å lage god infrastuktur for sosial innovasjon. Vår visjon er at ingen gode løsninger på samfunnets utfordringer skal hindres av manglende kompetanse og kapasitet. For å klare dette må vi lage en god kontaktflate mellom innsikt, gode ideer og kompetanse.

Prosperas pro bono-prosjekter er en slik kontaktflate. Konkrete utfordringer løses med næringslivets kompetanse og ideelle aktørers innsikt og ideer.

Dessverre kuttes lyden på kritiske punkter i denne videoen. Men ta gjerne en titt, og ta kontakt om du vil bidra til å styrke vår innsats.