Kompetanseløft gjennom frivillighet?

Mine erfaringer fra Arendalsuka har gitt meg en erkjennelse: Bedrifter, men også sentrale og lokale myndigheter, bør se til Prosperas frivillighetsmodell for å

  1. Skape kapasitet for sosiale entreprenører og like viktig:
  2. Øke kompetanse og innoverende mindset i det offentlige og ute i bedriftene

Prospera arrangerer i samarbeid med Great Place to Work og TEKNA et miniseminar 17. Oktober om hvordan bedrifter best utvikler kompetanse for fremtiden. Registrer din deltakelse her.

Fullt fokus fra alle hold

Før oppstart i Prospera hadde jeg mulighet til å dra til Arendalsuka og løfte blikket. Siden 2012 har det blitt tradisjon for mange samfunnsaktører å samles her. Den lille sørlandsbyen huset 770 arrangementer over 6 augustdager.

VG karikerte Arendalsuka som en “øya festival” for eliten, men den store tematiske bredden gjør at arrangørenes ønske om være et dansegulv for demokratiet innfris, iallefall delvis. Samfunnsaktører kommer sammen hele uka, i ulike konfigurasjoner, og forsøker å sette dagsorden for å løse Morgendagens utfordringer, eksempelvis hvordan vi skal sikre den kompetansen vi trenger i fremtiden. Det som er klart, er at det ikke finnes ikke EN løsning. Flere kombinasjoner av innsats på ulike områder må til.

Pro bono som vinn-vinn

Jeg ble slått av at mange sentrale saker ved Arendalsuka går rett til kjernen av det Prospera jobber med: å styrke frivilligheten, å ta samfunnsansvar, å heve kompetanse og samarbeid på tvers av fag og sektorer. Prospera driver kompetansepolikk i praksis.

Kompetanseutvikling med Prospera:

  1. Vår pro bono-modell gjør at vi skaper kapasitet og tjenester gratis til glede for sosial entreprenører og samfunnet som høster totalgevinsten
  2. Frivillige Prospera-konsulenter tester sin fagkompetanse på helt nye terreng.
  3. Det skjer kompetanseutvikling i alle ledd. De frivillige får testet og delt kompetanse, og de lærer av andre frivillige i tverrfaglige team. Mye læring skjer også gjennom det metodiske arbeidet og i møtet med de ideelle organisasjonene og sosiale entreprenørene.

Ikke bare tenke det, men gjøre det

Frivillige i Prosperas pro-bono prosjekter praktiserer allerede mye av det forskningsmiljøer, offentlig sektor og næringsliv etterlyser fra morgendagens kompetansepolitikk.

  • NAV gikk gjennom trygdeversjonen av Norgeskartet. De etterspør bedre samarbeid med næringslivet og sosiale entreprenører for å bekjempe sykefravær og lange trygdeløp. Med Thomas Seltzer i spissen for “trygdekontoret” løfter de frem innsatsområdet for å redusere utgifter ettersom statens inntekter vil synke. Samarbeid på tvers av sektorer er en del av Prosperas dna, og vi kan hjelpe disse sosiale entreprenørene, så de slipper å stå alene.
  • Arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene var samstemt med Kompetanse Norge i at vår konkurransekraft avhenger av at arbeidsstokken holder seg oppdatert, i en stadig økende endringstakt. For oss i Prospera som driver kompetansebasert frivillighet betyr det i tilfelle at vi møter bedre forberedt. Vi får trening i å tilpasse oss ulike kunders behov og får testet vår kompetanse under ulike rammebetingelser, noe som bygger kapasitet til innovasjon og omstilling.
  • FAFO presenterte sin forskning på plattform-økonomi. Omfanget er foreløpig er så lite at det ikke er noen trussel mot den norske modellen. Trepartssamarbeidet var også gjenstand for debatt på flere arrangement. Innovasjon Norge, Parat og Spekter var enige om behovet for fornyelse. Det betyr at spillereglene for fremtidens arbeidstakere kan komme til å se annerledes ut, noe som gjør det viktig å ta ansvar for å holde seg oppdatert og agil. Det gjør Prosperakonsulenter.

Frivillig sektor var levende tilstede. Frivillighet Norges møteplass for folkehelse var fylt til randen når helseminister Bent Høie fortalte om sitt engasjement og arbeid. De satser på folkehelse og løfter frem frivillighet som en vaksinasjon mot ensomhet. Gjennom sin workshop fikk de innspill til hvordan frivilligheten kan samarbeide bedre med kommunene. Å bidra i frivillig arbeid oppleves som svært meningsfylt. Kompetansebasert frivillighet øker effekten for de vi hjelper. Prosperas prosjekter bidrar dermed til at andre lykkes, på flere plan.

Vil din virksomhet ta et aktivt samfunnsansvar og samtidig utvikle kompetanse? Når ansatte får delta i gjennomføring av pro bono prosjekter skaper det verdifull kompetanseheving. Talenter tiltrekkes og engasjeres, det øker selskapets omdømme og bidrar til å drive innovasjon.

Ta kontakt med kariline@prosperastiftelsen.no