Få hjelp fra Prospera

Prospera – Being successful for someone else. Vi hjelper ideelle organisasjoner og sosial entreprenører i å lykkes enda bedre med det de allerede er gode på. Nå håper jeg på din hjelp til å spre ordet om Proseras ønske om å bidra!

Prospera kan hjelpe innen flere områder: Om det er strategi, styrearbeid, finansiering, forretningsmodell, markedsføring, nettsider eller juridisk hjelp er det lurt å søke Prospera om hjelp.

Vår prosjektadministrasjon vurderer alle søknader opp mot kriteriene under, opp under mot Prosperas kompetanse og kapasitet. Av og til kan det være lurt å søke om hjelp til og finne ut hva man trenger hjelp til. Slik er det ofte for små organisasjoner og ikke helt sjeldent også for de store og mer erfarne organisasjonene.

Her er Prosperas kriterier:

 • Organisasjonen har en tydelig visjon, tydelige mål og verdier som styrer organisasjonen.
 • Organisasjonen har et handlekraftig styre og ledergruppe.
 • Organisasjonen bør kunne vise til gode resultater ved evalueringer av det organisasjonen leverer til samfunnet.
 • Organisasjonen bør ha en stabil økonomisk situasjon. Organisasjonen bør ha oppnådd en viss grad av økonomisk selvstendighet gjennom sponsor- og støtteinntekter.
 • Det må være et klart behov for tjenesten som blir tilbudt av Prospera. Det er viktig at Prospera kan bidra til at målene til organisasjonen blir nådd og dagens ressurser/metoder i organisasjonen ikke er tilstrekkelig for å nå disse målene.
 • Målene til prosjektet organisasjonen søker støtte til bør også være tidfestede og konkrete.
 • Prosjektets omfang må bør kunne definers tydlig.
 • Styret, ledelse og ansatte uttrykker sterk støtte til Prosperas involvering, og det settes av tid til å følge opp teamet fra Prospera.
 • Det skal være en klar og enkel beslutningsprosess internt i organisasjonen.
 • Det må settes av tilstrekkelige midler til å fullføre prosjektet og opprettholde leveranser etter at prosjektet er fullført.
 • Prosjektet må kunne gjennomføres i Oslo og omegn.
 • Prosjektet skal ikke fremme bestemte livssyn og/eller politiske agendaer

Kjenner du noen som kunne dra nytte av hjelp fra oss? Del innlegget :) Eller søk Prospera om bistand, om din organisasjon trenger hjelp. Søknadsskjema er under utbedring, slik som resten av nettsidene.

Prosperas prosjekter

Bare i år kan vi telle 15 flotte prosjekter i Prospera. Her er fire ulike prosjekter som viser at Prospera hjelper til innenfor en rekke ulike fagområder.

Maritastiftelsen | kommunikasjonsstrategi

Maritastiftelsens motto er “Ja til livet — Nei til rus”. Målet med arbeidet er å forhindre at ungdom begynner å ruse seg, og hjelpe mennesker med bakgrunn i rusproblematikk til et liv uten rusmiddelavhengighet, prostitusjon eller kriminalitet. Dette formålet søkes nådd gjennom en bredde av aktiviteter: Maritastiftelsen driver forebygging, oppsøkende- og rehabiliterende virksomhet, arbeidspraksis, ettervern og verdiformidling. Prosperas prosjektteam utarbeidet Maritastiftelsens kommunikasjonsstrategi.

Overlevering av dette prosjektet fant sted i juni 2014.

ForUM for Utvikling og miljø | juridisk vurdering

Forum for utvikling og miljø (ForUM) er en paraplyorganisasjon for norske ikke-statlige organisasjonen innenfor miljø-, utviklings og fredsarbeid. ForUM skal legge til rette for felles politikkutvikling i internasjonale miljø- og utviklingsspørsmål, være en sentral møteplass for freds-, miljø- og utviklingsorganisasjonene samt være et kompetansemiljø for politisk lobbyarbeid.

Prospera har utarbeidet en juridisk konsekvensutredning av hva den internasjonale våpenhandelsavtalen «Arms Trade Treaty» vil bety for norsk eksportkontroll-lovgivning. Dette er for få oversikt over hvorvidt gjeldende regelverk er i tråd med Våpenhandelsavtalen (Arms Trade Treaty) og, eventuelt, hvilke endringer som må til for å få regelverket til å være i tråd med denne avtalen. Norge har signert og ratifisert den internasjonale våpenhandelsavtalen.

Sabona | workshops

Sabona er en grassrotorganisasjon som jobber med helse, utdanning, jordbruk og entreprenørskap i Zimbabwe. Gjennom musikk og kulturarrangementer i Norge ønsker de å engasjere givere. Leveransen fra Prospera er i første omgang en rekke workshops med ulike mål. Første workshop handler om markedsføring av Sabonas veldedighetsarrangementer.

Klokkeklovnene | forprosjekt

Klokkeklovnene er et konsept som er i familie med Sykehusklovnene. Forskjellen er at Klokkeklovnene retter seg mot demente. Prospera har rekruttert en dyktig prosjektleder som er i ferd med å scope prosjektet. I all hovedsak vil det dreie seg om å utarbeide et strategisk fundament som kan sikre videre virksomhet for Klokkeklovnene.

Søk Prospera om bistand om din organisasjon trenger hjelp.

51 803 601 kr

ER GITT AV PROSPERAKONSULENTER
I TIMER OG KOMPETANSE