Søk hjelp innen 15. august

Ingen gode løsninger på samfunnsutfordringer skal hindres av manglende kompetanse eller kapasitet. Derfor vil Prospera hjelpe deg som er sosial entreprenør eller som jobber for gode formål i en ideell organisasjon. Vi må bidra alle sammen!

Neste frist for å søke prosjektdonasjon fra oss er 15. august. Oppstart vil være januar 2018.

Hva du trenger…

For å hjelpe deg litt på vei har vi listet opp noe av det vi kan hjelpe deg/dere med. Trenger du:

 • å forstå om ditt regnskapssystem kan bli bedre?
 • om du priser tjenestene dine riktig?
 • om dine brukere har fått glede av det du hjelper dem med?
 • hjelp til å bevise for dine støttespillere at ditt program faktisk hjelper?
 • brukerundersøkelser?
 • markedsundersøkelse?
 • nye vedtekter?
 • forretningsutvikling?
 • hjelp til å finne ut hvor mye ambisjonen til din organisasjon vil koste og hvor mye du må tjene for å komme dit?

Til søknadsskjema

Hvem du er…

Her er noen av kriteriene vi ser etter når vi vurdere om vi kan hjelpe en organisasjon eller ikke:

 1. Organisasjonen er ideell, non-profit.
 2. Organisasjonen har en tydelig visjon, tydelige mål og verdier som styrer organisasjonen.
 3. Organisasjonen har en handlekraftig ledelse.
 4. Organisasjonen bør kunne vise til gode resultater.
 5. Organisasjonen bør ha oppnådd en viss grad av økonomisk selvstendighet gjennom sponsor- og støtteinntekter.
 6. Det må være et klart behov for tjenesten som blir tilbudt av Prospera. Det er viktig at Prospera kan bidra til at målene til organisasjonen blir nådd og dagens ressurser/metoder i organisasjonen ikke er tilstrekkelig for å nå disse målene.
 7. Prosjektets omfang må kunne defineres tydelig og være gjennomførbart innenfor tre måneder.
 8. Styret, ledelse og ansatte uttrykker sterk støtte til Prosperas involvering, og det settes av tid til å følge opp teamet fra Prospera.
 9. Det skal være en klar og enkel beslutningsprosess internt i organisasjonen.
 10. Prosjektet skal ikke fremme bestemte livssyn og/eller politiske agendaer.
 11. Organisasjonen og prosjektet har som formål å løse relevante samfunnsutfordringer.

Til søknadsskjema