Vi oppretter nytt pro bono-team i Stavanger

Fra Hage til Mage gir barn muligheten til å oppdage ny og spennende matkultur fylt av urban dyrking, bærekraft og klok ressursbruk. De ønsker Prosperas hjelp til å utvikle strategi for fire år frem. Nå oppretter vi et team med til sammen fem ledige plasser til deg som vil gjøre en forskjell. Les mer om oppdraget her og kriterier for å bli med i stillingsannonsene.

Søk rolle som frivillig prosjektleder

Søk rolle som frivillig forretningsutvikler

Fra Hage til Mage

Fra Hage til Mage er et matkultursenter for barn og unge som holder til i Østre bydel i Stavanger. Fra Hage til Mage sin kjernevirksomhet er undervisningsopplegg til skoler, barnehager og barn i asylmottak. Det er et sosialt entreprenørskap og registrert som et ideelt AS. De økonomiske rammene er gjennom offentlig støtte og tilskudd, sponsoravtaler, eventer og private matkurs innen babymat, unge kokkespirer (4-10 år) og juniorkokker (10-16 år). Fra Hage til Mage fremmer også fremtidsrettede løsninger innen urban dyrkning som hydroponisk dyrking (hurtigdyrkning med vann og lys) og hurtigkompostering.

Therese D’Este Thomassen er gründer, kursholder, konseptutvikler og daglig leder av Fra Hage til Mage. Hun har sitt hjerte på kjøkkenet, og er levende opptatt av å bruke det som en pedagogisk læringsarena hvor sanser og kreativitet blir satt i sving. Therese er utdannet barnehagelærer og har erfaring fra restaurantbransjen og kursholder. Hun ønsker at Fra Hage til Mage skal bli et sted hvor barna får tilegnet seg praktiske ferdigheter og få nye erfaringer både innen kosthold og fremtidsrettede løsninger.

Tamara har bakgrunn fra forskning, oljebransjen og gründer av Snackeriet og SocialCooking.no., i Fra Hage til Mage er hun medeier, relasjonsbygger, inspirator. Tamara brenner for å øke kunnskap til barn og voksne innen helse og matkultur. Dette vil hun gjøre noe med og håper at fra Hage til Mage blir til et spennende møtested som vil engasjere både offentlige og private næringsdrivende, samt å kunne by på flotte opplevelser.

Lene Kramer er kursholder, inspirator og konseptutvikler i Fra Hage til Mage. Hun har utdannelse fra preklinisk medisinstudie i Ungarn (2 år) og har master i realfag, biologisk kjemi ved UiS. Lene har tidligere vært kafé-eier av Kramer Kafè, og arbeidet som matforsker ved Nofima prossess-avdeling i Stavanger på Måltidets Hus. Lene har undervisningserfaring som lærer ved ungdomsskoler, videregående skoler og UiS. Hun har i over 10 år arbeidet frivillig med svømmeopplæring av barn i Madla Svømmeklubb, og er engasjert som styremedlem i Stavanger Surf Klubb. Lene ønsker å knytte matglede, matforståelse og realfag sammen til lærerike og sanselige måltidsopplevelser.

Pro Bono-prosjektet

Prosperas pro bono-prosjekter varer i tre måneder. Fem konsulenter setter av fem timer på kveldstid og jobber frem løsningen som dekker Fra Hage til Mages behov.

Søk rolle som frivillig prosjektleder

Søk rolle som frivillig forretningsutvikler

 

 

51 803 601 kr

ER GITT AV PROSPERAKONSULENTER
I TIMER OG KOMPETANSE