Ung Kreft

Som ungdom og ung voksen er man i rask utvikling og skal oppnå mye på kort tid: finne seg selv, bli ferdig utdannet, få sin første jobb, bygge nettverk og kanskje stifte familie. Når man får kreft midt i livets mest hektiske fase, kan avstanden til jevnaldrende bli stor. Vennene fortsetter å utvikle seg, mens en selv står på pause.

Ung Kreft arbeider for at unge kreftrammede mellom 15 og 35 år og pårørende skal ha det bra. Organisasjonen arrangerer aktiviteter sentralt og lokalt og lager et inkluderende fellesskap for deres medlemmer. I tillegg arbeider Ung Kreft for å fremme politiske, økonomiske og sosiale interesser blant unge som er berørt av kreft. Organisasjonen er drevet på frivillig basis av unge som selv har opplevd kreft på nært hold og er tilgjengelig for for mennesker som er trenger å snakke med eller møte  noen i samme situasjon.

Vi er imponert over denne innsatsen og vil gjøre vårt for at denne fantastiske organisasjonen skal nå enda flere ungdommer. Prospera-teamet skal hjelpe med frivillighetsreisen. Vil du være med å bidra? Kontakt med oss på 41 62 11 34 eller magnus@prosperastiftelsen.no hvis du kan tenke deg å være med å bidra på dette prosjektet.

Prospera-prosjektet

Prospera-teamet skal hjelpe Ung Kreft med frivillighetsreisen, med spesielt fokus på hvordan organisasjonen kan få flere aktive medlemmer til sine aktiviteter. Målet er å utvikle enkle prosedyrer som ivaretar de frivillige på en bedre måte enn i dag.

 1. Vurdering av Ung Kreft sin frivillighetsreise
  1. Kartlegge dagens frivillighetsreise
  2. Innhente erfaring fra de frivillige gjennom spørreundersøkelse

 2. Teamet skal identifisere de fem mest kritiske interaksjonspunktene for Ung Krefts frivillige og hvordan disse optimalt fungerer. De valgte interaksjonene må ikke ha større kompleksitet enn at de er gjennomførbare for alle fylkeslag og enkelt kan rapporteres tilbake til sekretariatet.

  1. Utvikle 5 interaksjonspunkter mot frivillige i nært samarbeid med sekretariatet.
  2. Innholdet i disse interaksjonene utvikles av sekretariatet.
  3. Interaksjonspunktene skal ha som mål å aktivere de frivillige, og må testes og forbedres av Prospera-teamet.

Teamet skal ikke svare på hvordan tiltrekke flere frivillige, men jobbe fram bedre ivaretakelse av eksisterende medlemmer. På denne måten vil UngKreft legge tilrette for medlemsvekst.

Til dette prosjektet søker vi konsulenter med kompetanse innenfor prosjektledelse, prosjektmentor, tjenestedesign, UX, organisasjonsutvikling, markedsføring/kommunikasjon.

Prosjektet gjøres i samarbeid med Grieg Foundation.