Dugnad for deltakelse | prelansering

Prospera har fått en tildeling av Oslo Kommune for å utvikle frivilligheten for seniorer i Oslo. Flere Prospera-team sammensatt av designere, tjenesteutviklere, spillutviklere, samfunnsvitere og dyktige prosjektledere har gått løs på utfordringen denne våren.

Over 55 år? Registrer din interesse for Prosperas nye pro bono-program for seniorer!

Registreringen er uforpliktende, men du blir en del av vårt nettverk og vil få muligheten til å være med på høstens program.

Beste praksis for eldre i frivillighet

Fire pro bono-team skal undersøke hvordan frivilligheten ser ut dersom den er magisk og optimal for eldre. Når denne kunnskapen er skaffet, skal teamene designe frivillighetsprogram for tre organisasjoner i Oslo, helt skreddesydd denne målgruppen. Tilslutt sammenfatter et pro bono-team funnene i en publikasjon som skal deles fritt med alle ideelle organisasjoner i Oslo. Sluttproduktet er et oppslagsverk i hvordan få til frivillighet for seniorer på best mulig måte.

Prospera har jobbet tett med spesialrådgiver Charlotte Sætre i Oslo Kommune for å få oversikt over forskning og kunnskap på feltet. Hun ser at samarbeidet med Prospera har vært morsomt og imponerende:

–  Når verdier, kunnskap og metoder fra business og idealisme mikses sammen til konkrete, profesjonelle og nyttige resultater er det bare ta av seg hatten. Måten Prosperas kompetansebaserte frivillige innsats på tre måneder bidrar til å løse oppgaver sammen med frivillige organisasjoner er både imponerende og morsom å se. – Charlotte Sætre, spesialrådgiver

Prospera i samarbeid med Oslo Kommune

I løpet av de siste årene har Prospera hatt stor suksess med et avgrenset 3-måneders program for frivillige konsulenter. Vi tror vår løsning som kan beskrives som oppdragsfrivillighet – en fleksibel måte å være frivillig på – har stor overføringsverdi i denne sammenhengen når våre team skal utvikle frivilligehtreiser for seniorer i Oslo.

Å få denne tildelingen betyr mye for Prospera. Vi ønsker i vårt nettverk å jobbe med lokale problemstillinger, og å komme tett på utfordringene. Ved å gå løs på frivillighetsareaen får vi jobbe med noe som ligger vårt hjerte nært. – Mangus Vøllo, administrasjonsleder i Prospera.

Tre pro bono-team jobber mot tre ulike organisasjoner og er i innspurten av sine design på frivillighetsreiser. De tre organisasjonene som mottar denne gaven er:

Disse teamene er nå i innspurt, og har overlevering nå mai.

Vi ønsker også å takke Oslo Kommune ved Rina Mariann Hansen for innsikt, engasjement og støtte, og Charlotte Sætre for godt samarbeid så langt. Dette åpner opp et veldig interessant felt for oss og en kapasitet vi lenge har hatt lyst til å utforske. – Anne Aaby, daglig leder i Prospera.

Rina Mariann Hansen om samarbeid med Prospera om frivilligheten

Rina Mariann Hansen (Ap) byråd for kultur, idrett og frivillighet.

– Hva er bakgrunnen for og målet med Dugnad for deltagelse-prosjektet? 

Eldregenerasjonen har aldri vært større, friskere, bedre utdannet eller hatt mer å rutte med enn i dag. Så her har vi mye å vinne på å engasjere så mange som mulig. Både for å få flere til å gjøre en viktig innsats som er bra for nabolag og enkeltmennesker, men ikke minst fordi frivillig innsats bidrar til en aktiv fritid og et bredt sosialt nettverk. Det vet vi er sunt og borger for et langt og godt liv.

Det viktigste vi skal gjøre i prosjektet er å undersøke og teste ut hvordan kommunen kan støtte og samspille med frivillig sektor og næringsliv i å rekruttere enda flere friske eldre til frivillig innsats. Vi skal lage en modell for dette i Oslo. Vi gjør det på lag med frivillig sektor og skal bruke våre krefter til å tilrettelegge og være støttespiller for frivillighetens innsats.

– Hvilke utfordringer og muligheter ser dere når det kommer til eldres deltagelse i frivilligheten?

Veldig mange eldre er aktive og stabile frivillige, men vi vet at vi ikke når alle som vil bidra. Ca 50 % av dem som ikke er aktive forteller at de kunne tenke seg å bli det. De vet ikke hvor de skal starte.

I Oslo kan det bety at det er så mange som 23 000 seniorer over 55 år som kan tenke seg å være frivillige, men ikke er det. Og langt flere om man tar med dem som nærmer seg pensjonistlivet fra 60-åra.

At man ikke blir spurt eller tilhører et sosialt nettverk som gjør det naturlig å bli invitert inn er en av hovedgrunnene som oppgis til at man ikke deltar i frivillighet. I tillegg opplever flere eldre med økende alder at deres aldersgruppe eller kompetanse ikke verdsettes. Dette er utfordringer som vi vil kjempe imot.

– Hvorfor ønsker dere å samarbeide med Prospera?

Det var veldig spennende å bli kjent med Prospera da vi ble kontaktet. Måten dere involverer frivillige med skreddersydd kompetanse i å løse samfunnsoppgaver sammen med organisasjonslivet er relevant for det vi ønsker å få til i prosjektet. Verktøykassen for frivillighetsreiser som vi skal lage sammen blir et godt eksempel på at vi kan få til mer i felleskap samtidig som vi oppnår egne mål. Det blir spennenende å se hva teamene som skal jobbe sammen med organisasjonene leverer.

– Hvordan jobber dere med tjenesteinnovasjon i Oslo Kommune?

Oslo kommune er stor og det arbeides kontinuerlig med å utvikle våre tjenester. Tilskuddsordningen som har gjort det mulig å gjennomføre samarbeidsprosjektet med Prospera er et eksempel på tilrettelegging for innovasjon i tjenestene sammen med aktører utenfor kommunen. Byrådets samarbeidsplattform understreker at  Oslo skal være en lærende kommune, med kultur for å prøve ut nye løsninger. Det skal være enkelt å møte kommunen, og gjennom innovativ tjenesteutvikling og bedre digitale løsninger skal vi bli en bedre kommune for innbyggerne. Dugnad for deltakelse er et eksempel på slik kommunal praksis – vi vil jobbe med å utvikle, tøye og bevege kommunen sammen med aktører fra frivillig sektor og næringsliv.

– Hva betyr frivillighet for å løse fremtidens utfordringer i Oslo?

Frivillighet har tradisjonelt hatt og kommer fortsatt til å ha en helt nødvendig plass i å løse viktige fremtidige utfordringer i Oslo. Både i lokalsamfunnet, i idretten og innenfor kultur. Frivilligheten skal ikke erstatte offentlige tjenester, men utfylle og bidra med andre verdier og kvaliteter i samfunnet. Intensjonen i frivillighetsmeldingen som Oslo kommune har er å bidra til at frivillig sektor skal vokse i mengde og bredde, og at frivillige aktiviteter skal gjenspeile byens sammensatte og mangfoldige befolkning.

Registrer deg her dersom du er over 55 år, og vil være første ute med å gjennomføre Prosperas nye pro bono-program for seniorer!

76 621 101 kr

ER GITT AV PROSPERAKONSULENTER
I TIMER OG KOMPETANSE