Holmlia ❤️

Vi har gleden av å formidle muligheten til å delta på et av høstens spennende Oslo-prosjekter! Har du tre års arbeidserfaring, kan du sammen med fire andre konsulenter bruke din kompetanse denne høsten, til å hjelpe sosial entreprenører på Holmlia – på kveldstid.

Mor Nayat Abbouz har fagbrev som konditor og har drevet catering de siste årene. Hun har også bakgrunn i frivillig innsats gjennom organisasjonen Vær Stolt. Sønn Yassin El Barkani: oppvokst på Holmlia og har hatt flere roller i nærmiljøet. Drømmen for begge har lenge vært å starte en nærmiljøkafé på Holmlia. OBOS bidrar med renovering av ønsket lokale, og bydelsløftet investerer tungt.

Problemet

Utenforskap, arbeidsløshet, lav tilknytning, ekskludering og mangel på gode nabolagsaktiviteter og møteplasser på Holmlia.

Vi søker

Ledere med utdanning og erfaring innen strategi og ledelse, økonom, regnskapsfører, organisasjonsutvikler, entreprenør, markedsfører. Merk at man må ha minimum 3 års erfaring fra feltet man ønsker donere bort kompetanse fra.

Prospera-prosjektet

 • Konkretisering av Kulturkafeens tilbud og det unike ved dette
 • Strakeholderanalyse: Hvem er mulige interessenter, støttespillere og fremtidige finansieringspartnere?
 • Strategi: Budsjett og økonomisk skaleringsmodell for tre år frem basert på input fra Nayat og Yassin
 • Utvikle malverk og verktøy for å lette regnskapsrapporteringen til samarbeidspartnere og dedikerte prosjektgaver
 • Handlingsplan for 2019 for å nå strategiens mål

Nøkkelinfo

 • Teamet settes sammen av 5 dyktige og erfarne konsulenter som oppfyller Prosperas krav til pro bono-tjeneste
 • Teamet jobber på kveldstid, et møte i uken på påberegnes
 • Prosjektvarighet: 3 måneder, ca fem timer hver uke, inkludert møtetid
 • Arbeidssted: Oslo
 • Oppstart: primo september 2018
 • Teamet får supportering fra Prosperas administrasjon
 • Teamet blir medlemmer av Prosperas nettverk for kompetansebasert
  frivillighet

Ta kontakt: anne@prosperastiftelsen.no