Christian Radich / Windjammer

Windjammer er starten på en ny reise for ungdommer mellom 18-25 år, som står utenfor utdanning, opplæring eller skole. Programmet er bygget rundt 4 uker til sjøs ombord på ærverdige S.S. Christian Radich. Her får 47 unge mennesker konkrete utfordringer og nye opplevelser. Det er en reise bort fra problemene, ut i verden og inn i deg selv. Windjammer har gjennomført sine første program og resultatene er like gripende som de er utrolige!

Prospera-prosjektet

Per dags dato støtter det offentlige noen få av plassene uten at dette dekker hele målgruppen. Selv om målet er at det offentlige skal være hovedkilden til finansiering, så ønsker Stiftelsen Christian Radich å ha et tilbud om stipend basert på private midler. Stiftelsen ønsker slik å tilby plasser til de som faller utenfor klassiske støtteordninger, men som likevel har behov for programmet.

Stiftelsen mottok i 2018 omlag 5 millioner fra ulike private bidragsytere til drift av skuta og utvikling av Windjammer programmet. Målet er å øke dette beløpet og kanalisere støtten gjennom Windjammer-stipendordningen som i neste omgang også er en støtte til drift og vedlikehold av kulturminnet, Christian Radich.

Prospera-teamets oppgave er å utvikle rammeverket for dette fondet.

Leveransen inkluderer:

  • Målgruppeanalyse for fondet. Hvem er potensielle bidragsytere og hva ønsker de fra et slikt fond i form av hva de får tilbake for sin investering?
  • Anbefalinger for hvordan potensielle bidragsytere eksponeres for fondet. Her er det viktig å forstå markedet for formueforvaltning samt sponsormarked og donasjoner fra næringslivet.
  • Salgspresentasjon som kan brukes overfor potensielle bidragsytere.
    Detaljert fremdriftsplan mot etableringen av fondet. Hva gjøres av hvem og når?

Prosjektet gjøres i samarbeid med Gjensidigestiftelsen.

Prospera-team

Vi søker konsulenter med erfaring innen: Forretningsutvikling, formueforvaltning, finans, fundraising, sponsorvirksomhet, markedsføring og ledelse. Samt prosjektleder og prosjektmentor.

  • Arbeidssted: Oslo
  • Oppstart: februar 2019
  • Prosjektvarighet: 3 måneder, maksimalt 60 timer, kveldstid
  • Teamet får supportering fra Prosperas administrasjon
  • Teamet blir medlemmer av Prosperas nettverk for kompetansebasert frivillighet