Prospera i media

Prospera har opplevd enorm vekst siden 2014 og er nå etablert som en substansiell bidragsyter inn mot ideell sektor. Sammen bygger vi Norges mest verdifulle nettverk.

Våre medlemmer er erfarne konsulenter som forplikter seg til å delta på et pro bono-prosjekt i året. Hver pro bono-prosjekt bemannes av et team på 5 og leveransen tilsvarer en verdi på 450 000,-.

Pressekontakt: 913 23 959

Annonse mars 2020

Innomag: Katalysator for positiv endring: Innomag

Samfunnsviteren: Prospera er idealisme satt i system

Ukeavisen Ledelse: Samfunnsansvar blir best når det er basert på kompetanse (betalingsmur)

Dagens perspektiv: Slutt på samvittighetskjøp

Meet the start ups

Frivillighet Norge: Topplederkonferansen 2017

Du må tenke nytt for å utvikle folka dine, elles mister du de beste

SIRK 1/16