Christian Thommessen om Prosperas strategiske mål

Christian Thommessen, styreleder i Prospera
Christian Thommessen,
styreleder i Prospera

Prospera bryter nytt land på flere måter. 

Den første er det vi kaller kompetansebasert frivillighet. Der frivillighet før var definert som «varme hender» og vaffelsteking, har vi skapt et «marked» for å gi bort det beste vi har: vår yrkesfaglige kompetanse og erfaring. 

Dernest: pro bono consulting. Vi har skapt en nasjonal plattform for dette og opplever stor etterspørsel fra så vel ideelle organisasjoner og konsulenter –  yrkesaktive mennesker klare til å engasjere seg – og helt til de tradisjonelle finansiører av slike aktiviteter som de store stiftelsene, som ser verdien av Prosperas bistand.

Til slutt: Vi har skapt Norges største innsats overfor sosiale entreprenører og frivillige organisasjoner med en årlig gaveverdi tilsvarende 25 millioner kroner.

I løpet av de neste fire årene er det et mål for Prospera å:

  1. bli et fullverdig landsdekkende nettverk med 3000 konsulenter over hele landet
  2. ha regionkontorer i alle de store byene, med egne ansatte
  3. bli etablert på statsbudsjettet og derigjennom sikre kredibilitet overfor kommune-Norge, som trenger denne type kompetanse og kapasitet.

Det har vært en lang vei å bli anerkjent som en helt sentral aktør i frivillighets-Norge for Prospera, hittil har det tatt oss 8-9 år, og fortsatt gjenstår en del. De sosiale entreprenørene og frivillige organisasjonene har nå «i stort» hørt om oss og søker vår hjelp.

Stiftelsene og private aktører begynner å se hvordan vi kan hjelpe dem. Det er nå avgjørende å bli anerkjent på nasjonalt politisk nivå. Dette er nødvendig for å fylle den rollen vi ser for oss i fremtiden. Det er mange sentrale politikere og regjeringsmedlemmer som har et både positivt syn på og aktivt engasjement i Prospera. Nå må vi videre, og Statsbudsjettet er et naturlig og nødvendig neste skritt for å skape en sterk pro bono-kapasitet i Norge.