Høgdahl til Prospera

Stein Ove Høgdahl går nå inn i Prosperas administrasjon som prosjektkoordinator. Dette blir en betydelig styrke i tiden fremover som vi ser blir viktig for norsk pro bono-bevegelse i rask vekst.

Høgdahl kommer fra en stilling som konsulent innenfor rekruttering og head hunting, og har en imponerende yrkeskarriere bak seg.

Ønsker du å være med i Prosperas nettverk og donere litt av din tid og kompetanse til gode formål? Registrer deg her.

Imponerende karriere

Stein Ove har blant annet jobbet i eksportavdelingen for Jordan AS, som markedssjef i Ekornes og i ulike lederfunksjoner i nasjonale og internasjonale FMCG bedrifter. Han har vært daglig leder for Wella og Procter & Gamble og hadde ulike lederfunksjoner i Midelfart konsernet.  I 2009 var Hødahl med på å gründe et distribusjonsselskap for Henkel i Norge. 

Nå ser Stein Ove Høgdahl fram til nye, spennende oppgaver i Prospera.

Prosperastiftelsen har på få år utviklet seg til å bli en viktig faktor, samtidig som stiftelsen har spennende planer for videre utvikling og vekst. Jeg ser frem til å være mannskap på denne reisen!

Rekruttering og prosjektledelse

I Prospera ser jeg mulighet for å benytte min erfaring innen flere områder.  Rekruttering av konsulenter og sette sammen gode team vil være en videreføring av det jeg har gjort de siste årene. Selv om vi i administrasjonen ikke direkte leder prosjektene, ser jeg mulighet for å benytte min prosjektledererfaring i forhold til en god support for prosjektteamene, og min forretningsutviklingserfaring til å utvikle riktig scope for prosjektene. En stiftelse som Prospera er helt avhengig av gode finansielle støttespillere. Her tror jeg min salgserfaring kan være til litt nytte.

Frivillig erfaring

Stein Ove ser fram til å kunne utgjøre en forskjell for andre, og er glad for muligheten til å arbeide sammen med mange kompetente mennesker. I Prospera ser han for seg både en meningsfull jobb og mulighet til å lære mye fra de andre i administrasjonen, våre frivillige konsulenter og ikke minst de organisasjonene vi hjelper.

Jeg lærte tidlig at det å engasjere seg i frivillig arbeid ga meg selv mye tilbake i form av kunnskap, energi og sosialt nettverk, i tillegg til et lite bidrag til samfunnet.

I 2017 kom jeg i kontakt med Prospera og ble fascinert av konseptet med å hjelpe ideelle organisasjoner og sosiale entreprenører til å lykkes ved å tilføre kritisk nøkkelkompetanse, forteller han videre.

Fra det frivillige arbeidet har han også erfart viktigheten av en god organisasjonsutvikling, organisering og ikke minst legge til rette for at de andre frivillige i organisasjonen ser en nytte av sin innsats og / eller sitt medlemskap. 

Den beste følelsen er å vite at man gjør noe som forandrer og som bidrar til å hjelpe andre.  Det er det jeg ser mest frem til i Prospera.

Ønsker du å være med i Prosperas nettverk og donere litt av din tid og kompetanse til gode formål? Registrer deg her.

76 621 101 kr

ER GITT AV PROSPERAKONSULENTER
I TIMER OG KOMPETANSE