Christensen til Prospera

Prospera har store vekstambisjoner for de neste årene, og ansetter Anita Christensen som ny prosjektkoordinator fra november 2020.

Anita Christensen er nyansatt prosjektkoordinator i Prosperastiftelsen. Hun har bred erfaring innen kultursektoren, og har blant annet jobbet som forlagsredaktør, museumsrådgiver og prosjektleder på norske og internasjonale prosjekter. Senest var hun en del av den norske kontingenten i observatørstyrken TIPH i Hebron.

Anita har mastergrader fra UCL og University of Cambridge, samt videreutdanning i prosjekt- og prosessledelse. I tillegg har hun vært involvert i en rekke frivillige organisasjoner innen utdanning, kultur, miljø og humanitært arbeid.

Siden korona-utbruddet i mars 2020, har Anita vært involvert i utvikling av hackathons, først i organiseringen av Hack the Crisis Norway, og deretter som medgründer av et hackathonbyrå. Hackathons er digitale innovasjonskonkurranser der hvem som helst kan være med og utvikle gode ideer og nye løsninger for morgendagen. «Hackathons følger samme logikk som Prosperas pro bono-prosjekter; ved å samle engasjerte og dyktige mennesker i tverrfaglige team og med klare rammer, kan man skape utrolige resultater på kort tid,» sier Anita.

Anita Christensen
Anita Christensen er ny prosjektkoordinator i Prospera

«Jeg har fulgt Prospera lenge og blitt inspirert av arbeidet som gjøres av pro bono-teamene. Prosperas samfunnsoppdrag er utrolig viktig og treffer et stort behov i non-profit-sektoren. Det er spennende å se hvordan Prospera-teamene bringer inn tverrfagligheten og spisskunnskapen som trengs for å løfte organisasjoner til neste nivå. Dette er virkelig meningsfylt arbeid for alle involverte, og jeg ser frem til å bli en del av det!»