Konsulenthjelp til FOLKELIG

Prospera er Norges ledende organisasjon innen kompetansebasert frivillighet. Vi har 250 pro bono-konsulenter som deltar på 1 prosjekt i året. 1 prosjekt varer i 3 måneder og man må sette av 5 timer i uken i denne perioden. Alt foregår på kveldstid. Nå skal vi sette sammen et team for Folkelig som gjør en uvurderlig innsats for å styrke barns kunnskap og kjennskap til ernæringsrik mat. Et veldig godt formål, men hvordan pakketere deres tilbud?

Folkelig er en folkehelsebedrift som utvikler prosjekter for lokalt folkehelsearbeid, med mål om å gjøre det enklere og litt mer folkelig å ta vare på helsen sin. Smaksverkstedet er deres største prosjekt, og er et etterskoletidsprogram for barn og unge.

Målet er å formidle et folkelig syn på helse og gjøre barn og unge i stand til å ta gode matvalg i en tid med store sosiale helseskiller og økende negativt fokus og press på kropp og helse.

Frivillig økonom, analytiker -søk her
Frivillig forretningsutvikler, entreprenør -søk her

Problemet

  • 1 av 6 skolebarn i Norge er overvektige, andelen øker i ungdomsalderen.
  • Det er sosiale helseskiller blant barn og unge.
  • Barn fra familier med lav sosioøkonomisk status har dårligere kosthold.
  • Stor forskjell i hva barn lærer fra foreldrene sine.
  • 50% av Mat og helselærere har ikke tilstrekkelig kompetanse i faget.

Folkelig sin løsning

  • Matlagingskurs for barn fra 4.klasse – 10. klasse
  • Tilrette for kunnskap, erfaringer og gode opplevelser med næringsrik mat.
  • Smaksverksted som bidrar til økt matkompetanse og matglede blant barn og unge.
  • Tilbudet har en lavterskel, og er en sosial møteplass for barn og unge.
  • Tilby veiledning i praktisk matlaging, uten oppskrift, men med rom for å improvisere og utforske nye råvarer og smaker.

Pro bono-prosjektet

Utfordringen er å definere en forretningsmodell og en prisstruktur som er bærekraftig og som kan rulles ut til flere steder i landet. Slik det er nå er prisen for lav til at virksomheten er bærekraftig. Konsekvensen av dette er blant annet at det er vanskelig å rekruttere stabile instruktører.

Til dette prosjektet søker vi 2 konsulenter til (prosjektleder og markedsfører er ellerede på plass):
Frivillig økonom, analytiker -søk her
Frivillig forretningsutvikler, entreprenør -søk her