Din tur til å bli med på en meningsfull reise? Fire nye pro bono-muligheter i Oslo!

Vi er tilbake fra ferie og er supergira på høstens pro bono-prosjekter! Nå kan du melde deg på :)

Prospera setter sammen ekspert-team på 5 konsulenter som jobber sammen på kveldstid for å løse en konkret utfordring for en non-profit. Det er ennå litt sommer igjen, men vi er allerede klare med fire av høstens pro bono-prosjekter! Vi gleder oss til det ene fantastiske pro bono-teamet etter det andre vil trappe opp i våre nye lokaler i Karl Johans gate 8.

Sjekk prosjektene under, passer noen av disse deg? -Meld din interesse ved å sende en mail til anne@prosperastiftelsen.no. eller ta kontakt på LinkedIn. Du må ha tre års erfaring fra det kompetansefeltet du ønsker å donere.

Prosjekt 1 – bidra til idretts- og aktivitetsglede for alle

Aktive Lokalsamfunn

Buskerud idrettskrets har i mer enn 15 år engasjert seg for høyere aktivitetsnivå og livslang idretts-og aktivitetsglede for alle. Buskerud idrettskrets jobber for å innføre daglig fysisk aktivitet i skolen, på sikt er målet å skalere nasjonalt. Prosjektet gjøres i samarbeid med Gjensidigestiftelsen.

Problemet

Mange barn i Norge får ikke nok fysisk aktivitet på grunn av økonomiske og sosiale ulikheter. I tillegg viser tall at færre barn og ungdom er engasjert i konkurranseidrett i dag enn tidligere.

Buskerud idrettskrets ser ikke synkende tall innen konkurranseidrett som noe hinder, tvert imot er det en mulighet til å fremme aktivitetsglede for alle i lokalsamfunnet. Buskerud idrettskrets knytter skole og idrettslag nært sammen og jobber for at daglig fysisk aktivitet i skolen vil bli finansiert som et folkehelsetiltak i Norge.

Pro bono-prosjektet

Prospera-teamet skal bistå Buskerud idrettskrets med en salgs-og kommunikasjonspakke. Teamet vil gi videreutvikle Buskerud idrettskrets sin kommunikasjon og posisjonering. Dette inkluderer:

 • Definere målgrupper (idrettsforeninger, kommuner, politikere, skoler og næringslivet)
 • Skreddersy budskap til de viktigste målgruppene
 • Nytt salgsmateriell (powerpoint-presentasjon for de ulike målgruppene)

Ønsket kompetanse

Forretningsutvikling, markedsfører, organisasjonsutvikler, grafisk designer, prosjektleder og prosjektmentor.

Nøkkelinformasjon

 • Arbeidssted: Drammen/Oslo
 • Oppstart: September 2018
 • Prosjektvarighet: 3 måneder, ca fem timer hver uke, kveldstid
 • Teamet får supportering fra Prosperas administrasjon
 • Teamet blir medlemmer av Prosperas nettverk for kompetansebasert frivillighet

Prosjekt 2 – bidra til bedre kostholdsvaner og økt matglede for barn

Sunnere barn

Sunnere Barn bidrar til at barn får bedre kostholdsvaner og økt matglede i barnehage og SFO. Sunnere Barn skal nå ha introduksjonskurs i flere norske byer. Målet er å skalere nasjonalt og ha en bærekraftig økonomi. Prosjektet gjøres i samarbeid med Gjensidigestiftelsen.

Problemet

Dårlig kosthold i barnehage og SFO er en kjent sak. Sunnere barn tilbyr kompetansepakke med årlige kurs, opplæringsmateriell, og ordning for bestilling av mat for å fremme sunnere kosthold, økt matglede, økt kunnskapsnivå, og endring i det faktiske mattilbud i barnehage og SFO.

Pro bono-prosjektet

Prospera-teamet skal hjelpe Sunnere Barn med en salgsstrategi opp mot kommunen og private barnehager. Vi setter sammen et tverrfaglig team som sammen skal levere følgende:

 • Utføre en markedsanalyse
 • Sette opp forslag til salgsstrategi
 • Produsere en salgspresentasjon for å nå ut til kommunene

Ønsket kompetanse

Markedsførere og personer med kommunikasjons-og salgserfaring, forretnings-og organisasjonsutviklere, prosjektleder og prosjektmentor.

Nøkkelinformasjon

 • Arbeidssted: Oslo
 • Oppstart: September 2018
 • Prosjektvarighet: 3 måneder, ca fem timer hver uke, kveldstid
 • Teamet får supportering fra Prosperas administrasjon
 • Teamet blir medlemmer av Prosperas nettverk for kompetansebasert frivillighet

Prosjekt 3 – bidra til økt integrering og inkludering i Norge

Norges bygdekvinnelag

Bygdekvinnelaget er en pådriver for levende bygder. Organisasjonen er opptatt av sosiale tiltak i bygdene, og er forkjemper for kvinners økonomiske og sosiale rettigheter. Bygdekvinnelaget er i over 450 lokallag og 18 fylkeslag og er bygdenes og landets viktigste formidlere og bevare av norske tradisjoner og sunn matglede. Norges bygdekvinnelag jobber aktivt for å etablere møteplasser og kvinnenettverk som styrker innvandrerkvinner sin deltakelse i lokalsamfunnet, og som øker integreringskompetansen til bygdefolket. Prosjektet gjøres i samarbeid med Gjensidigestiftelsen.

Problemet

Hvordan motvirke ekskludering og utenforskap av innvandrere og tilflyttere i Norges bygder? Bygdekvinnelagene spiller en viktig rolle i inkluderingsarbeidet i Norge gjennom å invitere med innvandrere og tilflyttere til organisasjonens aktiviteter som omhandler inkludering og trivsel, bolyst og folkehelse. Bygdekvinnelaget er i en unik posisjon til å møte kvinner der de er.

Pro bono-prosjektet

Prospera-teamet skal hjelpe Norges bygdekvinnelag med å foreta en komparativ analyse av tidligere inkluderingsprosjekter for å kartlegge organisasjonens videre potensiale innen arbeidet med integrering- og inkluderingsarbeid i Norge. Vi setter sammen et tverrfaglig team som sammen skal levere følgende:

 • Evaluere organisasjonens inkluderingsarbeid og bygdekvinnelagene som en ressurs i arbeidet med integrering og inkludering i Norge
 • Sette opp forslag til hvordan og hva man bør måle for å synliggjøre effekten av arbeidet
 • Lage en fremdriftsplan for videre arbeid med temaet

Ønsket kompetanse

Spesifikk erfaring fra prosjekt-monitorering og evaluering, forretnings-og organisasjonsutviklere, samfunnsviter, samfunnsøkonom, siviløkonom, prosjektleder og prosjektmentor. Det er en fordel om du har jobbet med inkluderings- og integreringsarbeid.

Nøkkelinformasjon

 • Arbeidssted: Oslo
 • Oppstart: September 2018
 • Prosjektvarighet: 3 måneder, ca fem timer hver uke, kveldstid
 • Teamet får supportering fra Prosperas administrasjon
 • Teamet blir medlemmer av Prosperas nettverk for kompetansebasert frivillighet

Prosjekt 4 – bidra til at pasienter og pårørende får verdige steder å være sammen i en tøff hverdag

Friluftssykehuset

Problemet

Da datteren til Håvard Hernes ble alvorlig syk forstod han at når livet er på sitt aller såreste, trenger du og dine nærmeste et pusterom. Håvard fikk en idé om et helt nytt tilbud til pasienter ved norske sykehus. Stiftelsen Friluftssykehuset bygger hytter på landets sykehus. Hyttene er tegnet av Snøhetta og utformet for å ta vare på roen, det nære og det verdige som ofte forsvinner innenfor sykehuset fire vegger! To hytter er allerede åpnet. Nå trenger Friluftssykehusene Prosperas hjelp til å utvikle en finansieringsplan for å kunne bygge de 30 neste. Prosjektet gjøres i samarbeid med Gjensidigestiftelsen.

Pro bono-prosjektet

Stiftelsen Friluftssykehuset trenger 150 millioner kroner for å nå målet! Prospera-teamet skal utarbeide :
Salgargumentene og pakkene stiftelsen skal tilby potensielle sponsorer og samarbeidspartnere. Målet er å skille seg ut i mengden av organisasjoner som søker midler og tilby så mye verdi som mulig i retur.

 • Salgspresentasjon (PPT).
 • Liste over de 20 sponsorene/samarbeidspartnerne med høyest potensiale og hvordan disse skal tilnærmes (hvilke salgsargumenter for hvilke leads og best fremgangsmåte i salgssituasjonen).
 • Anbefalinger i forhold til hvordan inntektene også sikrer en bærekraftig drift av stiftelsen (per dags dato 3 ansatte).

Ønsket kompetanse

Salg, markedsføring, forretningsutvikling, fundraising og ledelse.

Nøkkelinformasjon

 • Arbeidssted: Oslo
 • Oppstart: September 2018
 • Prosjektvarighet: 3 måneder, maksimalt 60 timer, kveldstid
 • Teamet får supportering fra Prosperas administrasjon
 • Teamet blir medlemmer av Prosperas nettverk for kompetansebasert frivillighet

Vi håper du har anledning til å delta på ett av høstens spennende prosjekter med et av våre superdyktige team!