Pårørendesenteret i Stavanger

Har noen du står nær opplevd alvorlig sykdom? Det krever ofte mye av de nærmeste å være en støttespiller og hjelpe med små og store problemer i hverdagen. Pårørendesenteret.no er utviklet og driftes av Stiftelsen Pårørendesenteret i Stavanger. 

Dette er et landsdekkende nettsted for alle typer pårørende uansett livssituasjon, alder eller hvor nær de står den de er pårørende for. Her finnes interessant fagstoff, gode tips og råd, informasjon om rettigheter og hjelpetilbud over hele landet. Du kan også lese om andre pårørendes erfaringer. Selve senteret ligger i Stavanger, her tilbys pårørendeveiledning, kurs og undervisning til både pårørende og fagfolk.

Prospera-prosjektet gjøres i samarbeid med Sparebankstiftelsen SR-Bank.

Er dette prosjektet du skal donere din kompetanse til denne høsten? Kontakt oss på 41 62 11 34 eller magnus@prosperastiftelsen.no hvis du kan tenke deg å være med å bidra på dette prosjektet.

Prospera-prosjektet

Stiftelsen Pårørendesenteret i Stavanger ønsker hjelp med markedsføring. Kommunikasjon er senterets aller viktigste aktivitet og et Prospera-team utvikle en markedsanalyse og markedsstrategi. Markedsstrategien bør inkludere organisasjonens ambisjoner, visjon, misjon, en klargjørende SWOT, etiske retningslinjer for kommunikasjon,  og identifisere de viktigste markedsføringsmessige dilemmaene.

Prosperas team skal utvikle en helhetlig markedsstrategi. Denne strategien skal lett kunne operasjonaliseres i en markedsplan slik den er definert av Hanne Sofie Hammer i innlegget hva skal en markedsplan inneholde.

Spørsmålene nedenfor er ikke førende, men kan fungere som hypoteser i strategiarbeidet.

  • Hvordan når Pårørendesenteret ut til fagfolk og pårørende? Hva har blitt gjort og har det hatt ønsket effekt? Hva engasjerer?
  • Hvor mange er det ønskelig og mulig å nå ut til?
  • Hva skal til for at det Stavanger-baserte senteret kan nå ut til flere nasjonalt?

Ønsket kompetanse: Prosjektleder, prosjekt-mentor, markedsfører, kommunikasjon, strateg

  • Arbeidssted: Stavanger
  • Oppstart: August 2019
  • Prosjektvarighet: 3 måneder, maksimalt 60 timer, kveldstid 
  • Teamet får supportering fra Prosperas administrasjon 
  • Teamet blir medlemmer av Prosperas nettverk for kompetansebasert frivillighet