Prospera-prosjekter høsten 2020

Dette er oversikten over de ideelle organisasjonene som har fått tildelt pro bono-team denne høsten, og teamene som bistår dem.

Oslo

Trondheim

Bergen

Stavanger

Moss

Fredrikstad

Halden

Arendal

  • Urban Ung | Driftsmodell for oppstartsprosjekt

76 621 101 kr

ER GITT AV PROSPERAKONSULENTER
I TIMER OG KOMPETANSE