Verdien av kompetansebasert frivillighet

 I 2014 ble en verdi på 1 482 000,- overført til non-profit sektoren via timene Prosperas pro bono-konsulenter donerte . Allerede nå ser vi at årets beløp vil bli over NOK 3 800 000,-   …HURRA!

Prospera har nå 200 pro bono-konsulenter. Vi får nye medlemmer hver uke. Nå håper vi bedrifter ser mulighetene denne formen for bistand gir. Vi i Prospera er vi overbevist om at for å nå forretningsmål må du ha kompetente, motiverte, og engasjerte medarbeider med på laget. For å få et slikt mannskap om bord – og ikke minst holde på dem – er det viktig å tilby utviklingsmuligheter og et arbeidssted der ansatte er stolte av det arbeidet de utfører og føler fellesskap med sine kollegaer.

Vi ser også at flere bedrifter tar samfunnsansvar gjennom å øke sitt samfunnsengasjement. Ikke bare fordi det er en riktig ting å gjøre, men fordi det lønner seg. Kompetansebasert frivillighet er CSR, Employer branding, kompetanseheving, teambuilding og innovativt på en gang.

Kontakt daglig leder, Anne Aaby på 91323959 om du er interessert i å vite mer eller kontakt oss via skjema: Det der mange måter du og/eller din bedrift kan støtte vårt arbeid.

Her er oversikten over fordelingen per prosjekt:

ÅR ORGANISASJON PROSJEKT PBK TIME SUM KR
2015 Klokkeklovnene Finansieringsstrategi 3 40 156000
2015 FOKUS Nytt navn til magasin 4 30 156000
2015 BUA Målgruppeanalyse 2 75 195000
2015 BUA Branding-grunnarbeid 2 75 195000
2015 BUA Designbief 2 75 195000
2015 BUA Kommunikasjonsstrategi 2 75 195000
2015 Gulljazz Coaching 1 20 26000
2015 DAYA Status og behovsanalyse 4 60 312000
2015 Sammen På Sykkel Organisasjonsstiftelse 1 25 32500
2015 Sammen På Sykkel Prosjektplan for skalering 3 år 1 25 32500
2015 Sammen På Sykkel Budsjett, kalkyle for skalering 3 år 1 30 39000
2015 Lær kidsa koding Domumentasjon, behovsanalyse 3 60 234000
2015 Sammen På Sykkel Rekruttering av styremedlem + styresekretær 1 16 20800
2015 Ung Norge Organisasjonsutvikling 5 60 390000
2015 Ung Norge Utvikling av kravspesifikasjon for digital supportering 2 60 156000
2015 Norsk scenekompani Utvikle salgspresentasjon + stakeholderanalyse 3 60 234000
2015 Norsk smaksskule Kartlegge stakeholders + 5 60 390000
2015 Norsk smaksskule Utarbeide forslag til frivillige støttefunksjoner for ledelsen 3 60 234000
2015 Tahirlekene  Ikke ferdig scopet
2015 Kompass & co Veiledning av ungdomsforskere 4 60 312000
2015 Vektorprogrammet Organisasjonsutvikling 4 60 312000
2015 Sykehusklovnene Styrearbeid fra Prospera-konsulent 1 6 7800
2015 Sammen På Sykkel Styrearbeid fra Prospera-konsulent 1 12 15600
Verdi i timer donert av Prosperas pro bono-konsulenter 3840200
*rødt er aktive prosjekter som ferdigstilles før utgangen av 2015

Dette resultatet er vi stolte av!

Disse timene er eksludert administrasjonstimer som er investert av ledergruppe og styret på frivillig basis. Vi jobber med å synliggjøre også disse timene. I ledergruppen gjennomføres søkandsvurdering, behovsanalyse i organisasjoner, scoping av prosjekter, bemanning og kvalitetssikring. Denne verdiskapningen ser vi bør inngå i regnestykket over verdien som skapes gjennom dette arbeidet.

Verdien av våre prosjekter i 2014 var 1 170 000,-

76 621 101 kr

ER GITT AV PROSPERAKONSULENTER
I TIMER OG KOMPETANSE