Ny million fra Kavlifondet

Prospera har bare i løpet av det siste året engasjert 40 konsulenter i pro bono-prosjekter. Konsulentene har gitt sin tid og kompetanse — helt gratis, på kveldstid. Frivilligheten har med dette fått en ny arena i Norge. Med ny million i støtte fra Kavlifondet lanseres nå Prospera bedrift.

Vi ønsker nå at bedrifter skal ha nytte av gevinsten denne type engasjement fører til, sier Christian Thommessen, styreleder i Prospera.

Sykehusklovnene, Gulljazz, Sykling Uten Alder og FOKUS er blant de aktørene som har mottatt gratis prosjekthjelp.

Pro bono-konsulenter

Alle Prosperas pro bono-konsulentene inviteres seks ganger i året til Prospera-onsdag for å utveksle erfaringer.

Med næringslivets verktøy løfter Prospera sosiale entreprenører og ideelle organisasjoner. Hjelpen er gratis. Slik bidrar konsulentene til nye løsninger på sosiale utfordringer og slik økes den sosiale avkastningen de ideelle organisasjonene skaper.

– Kavlifondet ser at fremveksten av pro bono-tjenester har stor verdi for samfunnet. Prospera’s ide om å hjelpe ideelle organisasjoner og sosiale entreprenører med å lykkes i å nå sine sosiale mål er nytenkende og spennende, sier Inger Elise Iversen, daglig leder i Kavlifondet.

Denne formen for frivillighet er ganske ny i Norge, og vi har mye å lære av USA når det gjelder denne formen for frivillighet, som nå brer om seg her hjemme.

“Jeg får nye medarbeidere hver uke. I løpet av de siste seks månedene har vi økt med 60%, selv om kriteriene for å bli Prospera-konsulent er blitt tøffere. Totalt er vi nå opp mot 160 konsulenter, bare i Oslo” – Daglig leder Anne Aaby.

Kriteriet for å bli Prospera-konsulent er høy motivasjon, tre års erfaring i kompetansen man vil donere bort, og at man forplikter seg til å donere ett prosjekt i året.

De frivillige konsulentene tilbyr blant annet forretningsutvikling, organisasjonsutvikling, branding, markedsføring, kommunikasjon, skalering, budsjettering styrearbeid og juridisk hjelp.

Nå ønsker Prospera å hjelpe bedrifter komme i gang med kompetansebasert frivillighet, og samtidig nyte godt av de gode effektene denne formen for samfunnsansvar bringer:

  1. Employer branding. Nye arbeidstakere har en helt egen innstilling til bedriftenes samfunnsansvar (2014 Millennial Impact Report)
  2. Kompetanseutvikling hos ansatte
  3. En mulighet til å knytte sitt samfunnsansvar til bedriftens forretningsmål og kjernekompetanse, noe man kan forvente vil vise seg på bunnlinjen