Redaksjonens råd

Prosperas verktøykasse er laget for at det skal bli lettere for ideelle organisasjoner og sosiale entreprenører å jobbe strategisk for å oppnå sine mål. Alle ressurser er helt gratis for alle å bruke.

Pro bono-redaksjonen, som utviklet Prosperas 50 første verktøy, ønsker deg lykke til med det strategiske arbeidet, og gir her sine egne beste råd for å starte opp sin egen samfunnsinnsats. Prosjektet er støttet av Gjensidigestiftelsen

Klikk her for å komme til Prosperas verktøykasse!

Lykke til!

Verktøyet er utviklet av frivillige pro bono-konsulenter. Vil du bidra med din kompetanse for å skape samfunnsnytte? Les mer og registrer deg som frivillig her!

Marianne Prytz

Virker det som om målet deres er for stort eller vanskelig å oppnå? Ta en pause, gå en tur eller hva som helst som gjør at du distanserer deg helt fra oppgaven. Når du er klar for det, sett deg/dere ned for å konkretisere hva som er den første milepælen deres (pass på at du har spist godt før du startet, ingen jobber optimalt på sulten mage).

Så kan dere liste opp hva som må gjøres for å oppnå den milepælen. Vær kritiske når dere setter oppgaver på listen: hva er det helt konkret som gjøres nå og hva kan dere vente med? Fra egen erfaring synes jeg det er til stor hjelp i prosessen å konkretisere oppgavene og å se dem foran meg. Jeg skriver alltid dette med penn og papir. Da får du i tillegg gleden av å stryke dem ut når de er gjennomført (og det gir rom for selvskryt å se hvor mye du har gjort).

Smarte mål


Marianne Barland

Snakk med andre! Å diskutere utfordringer eller løsninger med folk som driver med helt andre ting er ofte verdifullt. Selv om dere ikke jobber med akkurat det samme, kan man ofte få nyttig input til sitt eget arbeid, og også gi innspill til andre. Slike samtaler kan være helt uformelle over en kopp kaffe, eller mer organisert gjennom å invitere et bredt spekter av deltakere til en workshop.

Workshop idémyldring
Workshop: Personas
Workshop: Lightning Decision Jam
Workshop: Brand sprint


Anette Romdahl

Hvem kjenner dere som er flinke på noe og/eller kan hjelpe med noe? Utnytt nettverket.

Sørg for å ha en plan for inntekter FØR dere begynner å bruke penger.

Bruk tid på å formulere formålet med det dere skal gjøre og hva dere ønsker å oppnå.

Finnes det lover og regler på området dere skal jobbe med? I så fall er det viktig å sette seg inn i disse før dere går i gang.

Tenk igjennom hva som er potensielle “showstoppere” for det dere ønsker å oppnå og hva som eventuelt skal til for å komme rundt disse. Dette er viktig for å sikre at dere ikke bruker masse tid og energi på noe som i utgangspunktet er umulig.

Start med én ting av gangen. Man kan alltids utvide fokuset etter hvert. Og start gjerne med det dere tror er enklest å lykkes med.

Sørg for å ha en dedikert person som er ansvarlig for å følge opp og ha kontroll på økonomien. Dette er ikke noe man gjør “på siden” av alt annet. 


Vibeke Høsteng

Skaff deg gode støttespillere. En mentor eller en du kan diskutere med. Og ikke bare «ja»-mennesker. Finn noen som kan gi deg god og konstruktiv motstand.

Spis, sov, tren. 

Planlegg og få gode rutiner. Lag lister. Å krysse av en gjennomført oppgave gir mestringsfølelse. 

Fokuser på det du er god på og får til. Og alle gjør feil.

Når du skal gjøre noe du trenger energi til eller gruer deg for, tenk på en gang du fikk til noe bra. Visualisere.

Ta vare på gode tilbakemeldinger som du kan se på på en dårlig dag.


Magnus Vøllo

Administrasjonsleder Magnus Vøllo

Keep it simple!
Det trenger ikke være så komplisert å løse et sosialt problem. Prosjektkirkegården er full av gode ideér som ble så kompliserte at de aldri kunne gjennomføres. Prøv om du istedet kan forenkle, lag en “heis-pitch” der du forklare med bare én setning hva ideen din går ut på. 

Start med å teste ut en MVP: en forenklet versjon av ideen din, alt trenger ikke være på plass. Da ser du fort om dette er noe du bør jobbe videre med. Husk at gjennomført er bedre enn perfekt.


Victoria Utheim

Dokumenter underveis!
Alt (mesteparten i hvertfall) du gjør er verdifullt, ta vare på det. Lag deg et enkelt lagrings- og mappesystem i skyen eller på PC-en. Ta vare på mailer, artikler som blir skrevet om deg, eller du har skrevet, alle avtaler selvfølgelig, budsjetter, regnskap osv. Ta bilder av workshops, resultatene fra workshops og ta skjermdumper av nettsider, bekreftelser osv.
Det er forbausende hvor fort man glemmer og hvor ofte man trenger å vise til hva man har gjort. 

Øvelse gir fremgang.
Det finnes så mange gode verktøy og metoder som vil hjelpe deg. Det fleste må gjøres mange ganger for å kunne de. Men aller mest må de gjøres mange ganger fordi du endrer deg, virksomheten endrer seg og markedet endrer seg – fort! Det er mindre viktig at det blir ferdig, enn at du har prøvd og gjort og lært og senere har erfaring å bygge på. Særlig hvis du har dokumentert første forsøk;) 


Kirsti Wiik

Inviter venner eller familie til sparring om du ikke har et team i ryggen. 

Sjekk ideene dine med andre tidlig. Er dette noe som interesserer flere? Få innspill, juster og sjekk igjen.

Finn noen å ventilere frustrasjon mot som kan hjelpe deg videre med å stille gode spørsmål eller komme med nyttige betraktninger. Du trenger ikke bare de som klapper deg på skulderen eller blir med i frustrasjonen med deg.

Hør om venner eller nettverket har laget presentasjoner du kan få som et utgangspunkt. Mange har jobber hvor de lager salgspresentasjoner, styringsdokumenter eller liknende. Det kan være fint å ha noe å se etter.


Anne Aaby 

Så fort du har en idé, begynn å skrible på et Business Model Canvas eller et Lean Start Up Canvas. Begynn tidlig, få et forhold til verdiforslaget ditt og se hvordan dette helt konkret vil skape gevinst for de som skal betale for din tjeneste. Skal det offentlige betale, hva vil de tjene/spare på det? Ikke tenk bare i form av tjente penger, men samfunnsgevinst. Gjør din idé at de vil spare penger? Vil det skape bevissthet om noe som også det offentlige har behov for å skape bevissthet om? Koble deg tett på behovene til de du ser for deg skal betale for dine tjenester, selv om det ikke er sluttbrukere som betaler. Business Model Canvas hjelper deg med å holde koblingene tydelige for deg og du kan jobbe med å forbedre dem.

Snakk med brukere og dokumenter hva slags tilbakemeldinger du får. Begynn i det små, knytt brukererfaringer opp mot verdiforslaget. Jo tidligere du klarer å få ditt prosjekt bekreftet positivt av reelle brukere, jo bedre. Neste steg, etter at du har fått bekreftelse på ideen din, er å være like flink til å hente inn brukererfaringer på din tjeneste kontinuerlig for å utvikle din tjeneste i tråd med reelle behov. Bruk gjerne kundereise-verktøyet for å få det til.

Business Model Canvas
Verdiforslaget
Kundereisen

Ole Petter Holen

Nettverk: Starter du opp for deg selv, trenger du ett nettverk rundt deg både som støtte/motivator og for å teste ut ideer. Det kan være vanskelig over tid å motivere seg selv og gjøre kloke valg.
TTT. Ting tar tid. Det er lett å bli for ambisiøs med hensyn på hva du skal få til innenfor gitt en tidsramme. Ha derfor i bakhodet at det er helt normalt at ting tar lengre tid enn du i utgangpunktet tenkte. Ikke mist motivasjonen på grunn av det, det er helt normalt.
Gjør det enkelt: Det er utrolig lett å bli forelsket i sin egen ide, og at man ikke ser andre muligheter. Flere av selskaper og prosjekter jeg kjenner til, endte opp med en annerledes løsning enn det som var utgangspunktet. Vær derfor åpen for nye ideer, nye løsninger og nye vinklinger som faktisk kan gjøre tjenesten/produktet ditt bedre.
Testing: Bruk tid på å teste ut din ide. Gjerne så tett opp til relevant målgruppe. Skal du etablere en tjeneste for eldre, bruk tid på å snakke med eldre og sjekk ut om din ide faktisk løser ett problem.
Lansèr: Den beste måten å sjekke om din ide faktisk gjør en forskjell ute i markedet er å lansere. Ikke vent til løsningen er 100% og at løsningen inkludere «alt». Mange oppstarter har ikke lykkes fordi de har ventet for lenge med en soft lansering.
Alle heier: Husk at «alle» heier på deg. Vi liker folk som prøver, vi liker folk som tar en sjanse. Vi forventer ikke en 100% løsning, og folk flest vil som regel bidra og hjelpe. Husk det!


Elisabeth Workinn

Vær konsekvent. Velg noen farger og fonter som du liker og prøv å holde deg til dem. Tenk på at de tingene du gjentar mange ganger er med på å etablere identiteten til prosjektet ditt. Velg en font som er lett å lese når du skal skrive tekster.

Husk at innholdet er det viktigste. Ikke la fiffig og spretten design ta oppmerksomheten fra et flott prosjekt eller gode idéer som du vil formidle eller søke støtte til. ”Tydelig” og ”oversiktlig” kan kanskje høres traust og kjedelig ut, men god lesbarhet er viktig. 

Bruk gjerne bilder og skjemaer for å illustrere innholdet i teksten. Ha et aktivt forhold til hvordan du formulerer deg – er det praktisk å bruke engelske ord og uttrykk eller er det naturlig og riktig å skrive alt på norsk?

Alt du gjør trenger ikke å være perfekt, men les alltid over en ekstra gang for å lete etter skrivefeil. Be gjerne noen om å lese teksten din og ta i mot alle innspill med takk. Noen innspill er du kanskje uenig i, mens andre kan gjøre deg oppmerksom på ord og vendinger som er feil eller kan misforstås.

Lykke til!

Yassin El Barkani

Akkurat som mange andre følelser, så er ikke motivasjon konstant. Vær nysgjerrig, oppsøk de rette miljøene, bygg et nettverk og du vil lære en god del av andres feil og suksesshistorier. Sørg for å minne deg på på hvorfor du i det hele tatt startet, og husk at veien blir til mens du går den.

“The longer you wait to do something you should do now, the greater the odds that you will never actually do it.” – The Law of Diminishing Intent

Verktøyet er utviklet av frivillige pro bono-konsulenter. Vil du bidra med din kompetanse for å skape samfunnsnytte? Les mer og registrer deg som frivillig her!


Takk til Gjensidigestiftelsen for støtte til å utvikle verktøy for frivillig sektor til gratis viderebruk.


76 621 101 kr

ER GITT AV PROSPERAKONSULENTER
I TIMER OG KOMPETANSE