Ledig frivillig stilling: Regionssjef i Bergen

Prospera søker Frivillig Regionssjef for Bergen

Regionssjefen er en del av Prosperas lederteam og rapporterer til daglig leder, samt delta i relevante styremøter.

I Prospera har vi 350 tilknyttede pro bono-konsulenter og vi vokser raskt. Per i dag gjennomfører vi ca 15-20 prosjekter i året.

I tillegg til å være et positivt sosialt bindeledd i organisasjonen, søker vi en person som ønsker å bidra til et målrettet pro bono-community, ved å synliggjøre visjon, prestasjoner, organisasjoner og bedrifter som deltar i vår bevegelse. Personen må regne å sette av tre effektive timer i uken og rapportere ved ukeslutt.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvarlig for onboarding av nye konsulenter i henhold til Prosperas oppdrag, omdømme og kvalitetskrav
 • Sikre, sammen med Konsulentsjef, riktig sammensetning og bemanning av Prosperas prosjektteam
 • Delta i ledergruppens arbeid med å utvikle Prospera til å bli Norges fremste pro-bono konsulentmiljø
 • Profilering og rekruttering til nettverket
 • Opplæring, trening og motivasjon av Prosperas konsulenter, sammen med daglig leder
 • Delta og bidra i maks fire årlige konsulentsamlinger
 • Rapportere jevnlig til daglig leder

Hva tilbyr Prospera

 • Et svært spennende nettverk av kompetente konsulenter fra ulike fagområder, selskaper og bransjer
 • Berøre og forbedre svært mange menneskers liv gjennom organisasjonene Prospera er med å utvikle
 • Unik innsikt i mellomsiktet non profit-verdenen og konsulent-verdenen
 • Innsikt i ulike emerging markets gjennom non profits og sosial entreprenører
 • Sosiale og faglige eventer
 • Digital møteplattform til dialog med resten av nettverket
 • Frivillig erfaring med tydelig sosial og faglig avkastning

Ønskede ferdigheter

 • Stillingen krever høyere utdanning og/eller tilsvarende erfaring
 • Gjerne erfaring med prosjektbaserte organisasjoner
 • Gjerne erfaring som konsulent, men dette er ikke et krav

Regionssjefens arbeidssted vil være i Bergen.
Ved spørsmål til rollen: anne@prosperastiftelsen.no